Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm là bao lâu?

bởi Luật Sư X

Tại nước ta, do đặc thù của chính sách đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện sở hữu và quản lý cho nên những vấn đề liên quan đến thời hạn sử dụng đất đang ngày được nhiều người lưu tâm. Pháp luật về đất đai Việt Nam quy định về thời hạn sử dụng đất đối với từng loại chủ thể, từng loại đất đai sẽ có những thời hạn sử dụng đất khác nhau. Trong đó, có rất nhiều ý kiến quan tâm từ độc giả về vấn đề thời hạn sử dụng đất đất trồng cây lâu năm. Qua bài viết dưới đây, Luật sư X xin được giải đáp những thắc mắc như vậy.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Đất trồng cây lâu năm đất nông nghiệp

Nhiều người thường dễ bị nhầm lẫn giữa đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất vườn, đất 5%… Tuy nhiên, tất cả những loại đất nêu trên đều được liệt kê là đất nông nghiệp. Cụ thể tại Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định đất trồng cây lâu năm là một trong những loại đất thuộc đất nông nghiệp.

Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

….

b) Đất trồng cây lâu năm;

Vì là một loại thuộc đất nông nghiệp nên đất trông cây lâu năm sẽ được quy định về thời hạn sử dụng đất như đối với các loại đất nông nghiệp nói chung.

 

2. Thời hạn sử dụng đất trông cây lâu năm

Pháp luật về đất đai quy định những đối tượng chủ thể khác nhau sẽ có những quyền và nghĩa vụ riêng biệt đối với đất đai để phù hợp đối với chính sách chung về đất đai của nhà nước. Vì lẽ đó, mỗi đối tượng sử dụng đất trồng cây lâu năm nói riêng hay đất nông nghiệp nói chung thì sẽ được pháp luật quy định những thời hạn sử dụng đất khác nhau. Cụ thể như sau:

  • Sử dụng ổn định lâu dài

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 125 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

….

2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này;

 

Cộng đồng dân cư bao gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư tương tự và có cùng phong tục, tập quán. Đối với cộng đồng dân cư, khi được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc thì sẽ được sử dụng đất ổn định và lâu dài.

  • Nhà nước giao đất có thời hạn

Căn cứ theo Khoản 1,3 Điều 126 Luật đất đai 2013 quy định về thời hạn giao đất nông nghiệp đối như sau:

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

…..

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

 

Như vậy, có thể thấy hầu hết những hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được giao đất trồng cây lâu năm để trực tiếp canh tác, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp thì sẽ được nhà nước giao đất sử dụng trong thời hạn không quá 50 năm. 

  • Nhà nước cho thuê đất

Căn cứ Khoản 2 Điều 126 Luật đất đai quy định về thời hạn Nhà nước cho thuê đất trông cây lâu năm như sau:

2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm.

Lưu ý rằng, trong thời hạn 6 tháng trước khi hết thời hạn thuê người sử dụng đất có thể làm thủ tục xin tiếp tục thuê đất trồng cây lâu năm để tiếp tục canh tác.

 

3. Có thể tiếp tục sử dụng đất trông cây lâu năm mà không cần gia hạn

Đối với những trường hợp được nhà nước giao đất trồng cây lâu năm, khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân có thể tiếp tục sử dụng đất mà không cần làm thủ tục xin gia hạn đất. Tuy nhiên có thể yêu cầu nhà nước xác nhận lại quyền sử dụng đất. Điều này được pháp luật quy định tại Khoản 3 Điều 210 Luật đất đai 2013 như sau:

3. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003, tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013.

 

Bên cạnh đó, những tổ chức được nhà nước giao đất nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp thì khi hết thời hạn sẽ phải thực hiện thủ tục gia hạn đối với quyền sử dụng đất.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với quy độc giả.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về pháp luật lao động tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm