Thủ tục thay đổi họ cho con từ của mẹ sang của cha?

bởi MinhThu
Thủ tục thay đổi họ cho con từ của mẹ sang của cha?

Kính chào chào Luật sư: Năm 2009 chúng em sinh 1 cháu bé gái, vì chưa có đăng kí kết hôn nên cháu mang họ mẹ. Bây giờ chúng em về ở cùng nhau và mới đi đăng ký kết hôn. Vậy em muốn thay đổi họ cho con từ họ mẹ sang họ cha có được hay không? Em rất mong nhận được tư vấn giúp đỡ của Luật sư. Em cảm ơn ạ!

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Bộ phận hỏi đáp của văn phòng Luật sư X xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp luật

  • Luật dân sự 2005 ( sửa đổi bổ sung 2015)
  • Luật hộ tịch năm 2014

Nội dung tư vấn

Mỗi người khi sinh ra đều có quyền mang họ tên riêng, đó là danh xưng mang tính riêng biệt của mỗi người. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân mang tính chủ quan hay khách qua mà trong quá trình sinh sống họ mong muốn hay gia đình mong muốn đổi họ, tên đã có khi khai sinh. Nhưng không phải ai cũng nắm được quy định trình tự thủ tục của pháp luật quy định về vấn đề này.

Theo pháp Luật những trường hợp được thay đổi họ tên cho con:

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 quy định về điều kiện thay đổi họ, tên cho con như sau:

+) Quyền thay đổi họ thuộc một trong các trường hợp như sau:

– Thay đổi họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ và ngược lại bố, mẹ có thể thỏa thuận về thay đổi họ cho con (Ví dụ: Ban đầu con khi đi khai sinh mang họ của mẹ nhưng sau đó có nhiều lý do mà bố mẹ có quyền thỏa thuận chuyển sang họ của cha).

– Khi nhận con làm con nuôi thì cha mẹ nuôi có quyền thay đổi họ con nuôi từ họ của cha mẹ đẻ sang họ của cha mẹ nuôi và trong trường hợp khi cha, mẹ nuôi thôi không nhận con nuôi nữa thì cha, mẹ đẻ có quyền thay đổi từ họ cha mẹ nuôi đã thay đổi trước đó sang họ ban đầu là họ cha, mẹ đẻ.

– Ngoài ra khi làm thủ tục xác định cha, mẹ con thì cha mẹ có quyền thay đổi họ của con từ họ của cha sang họ của mẹ (Ví dụ: mẹ sinh con ngoài dã thú con mang họ mẹ sau đó cha làm thủ tục xác nhận cha con thì cha mẹ có thể thỏa thuận con mang họ của mẹ).

– Con bị lưu lạc tìm thấy huyết thống bố, mẹ mình có quyền thay đổi họ hiện tại sang họ của bố hay của mẹ hoặc nêu bố mẹ mất theo họ của dòng họ mình.

– Khi bố mẹ thay đổi họ thì cha mẹ cũng có thể thay đổi họ cho con theo họ của mình.

Xem thêm: Thay đổi giấy tờ sau khi dổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi họ cho con từ của mẹ sang của cha

Điều 27 Bộ luật dân sự năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2015) quy định về quyền thay đổi họ, tên như sau:

“Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Việc thay đổi họ cho con  từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

Theo quy định trên, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong trường hợp xác định được cha cho con. Như vậy, trong trường hợp của bạn, để đổi được họ cho con thì trước hết phải tiến hành thủ tục nhận cha cho con.

Theo đó, thủ tục nhận cha cho con được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật hộ tịch năm 2014 như sau:

“Điều 25. Thủ tục nhận cha, mẹ, con

  1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt
  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Xem thêm: Những lý do để được thay đổi tên khai sinh

Hồ sơ:

– Tờ khai thay đổi giấy khai sinh

–  Bản chính giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

* Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Câu hỏi thường gặp

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”Đổi họ cho con có cần sự đồng ý của người không trực tiếp nuôi dưỡng?” answer-0=”Phải khẳng định rằng việc đổi họ cho con sau khi ly hôn sẽ cần sự đồng ý của người không trực tiếp nuôi dưỡng. Căn cứ Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau: Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch 1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó. 2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”Mất bao lâu để đổi họ cho con” answer-1=”Thời hạn: Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ; nếu việc thay đổi họ, tên có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi họ, tên. Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định về việc thay đổi họ, tên. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. (Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 6 ngày).” image-1=”” headline-2=”h2″ question-2=”Thủ tục thay đổi tên khai sinh” answer-2=”Hồ sơ: Trước tiên, sau việc có căn cứ để được đổi tên khai sinh thì người có nhu cầu phải thực hiện chuẩn bị các hồ sơ sau: Tờ khai thay đổi tên khai sinh (theo mẫu) được cấp tại UBND Giấy khai sinh bản sao (cầm bản chính để đối chiếu) Giấy tờ cá nhân (CMND, sổ hộ khẩu) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Dưới 14 tuổi nộp tại UBND cấp Phường Trên 14 tuổi nộp tại UBND cấp Huyện Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm