Tiền trúng xổ số (Vietlott) là tài sản chung vợ chồng hay tài sản riêng?

Thưa luật sư, trường hợp người vợ hoặc chồng mua vé số Vietlott mà may mắn trúng thưởng số tiền lớn thì tiền trúng Vietlott tài sản này là của riêng hay chung của 2 vợ chồng ạ?

Căn cứ pháp lý:

  1. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
  2. Nghị định 126/2014/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

Để trả lời được câu hỏi trong tình huống rằng tiền thưởng do trúng sổ số (Vietlott) là tài sản chung hay tài sản riêng. Trước hết cần làm rõ tài sản chung của vợ chông là gì:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Về tài sản riêng, không có định nghĩa rõ ràng mà phải dùng phương pháp loại trừ từ khái niệm tài sản chung. Với tài sản được tặng cho riêng hoặc có thỏa thuận là tài sản riêng thì không phải tài sản chung. Với tài sản mua sau khi kết hôn mà tiền mua là từ tiền riêng thì cũng rất khó có thể chứng mình được nên thường trên thực tế vẫn được coi là tài sản chung.

Ngoài ra, Điều 9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình như sau:

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân …”

Thu nhập khác nểu trên đây ở trên là:

“Điều 9. Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân

1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.”

Với số tiền chồng hoặc vợ trúng thưởng sổ số (Vietlott) thì vẫn có căn cứ xác định là tài sản chung. Khi đó, nếu không may hai người ly hôn thì số tiền này cũng phải chia.

Quý khách có thể xem thêm bài viết:

Quý khách có thể tham khảo dịch vụ liên quan của LSX:

VIDEO THAM KHẢO

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay