Tội đe dọa giết người năm 2023 bị xử lý như thế nào?

bởi Ngọc Trinh
Tội đe dọa giết người

Khách hàng: Xin chào Luật sư. Tôi là một nhà kinh doanh tự do và đang sống một cuộc sống bình yên thì tự nhiên có một người mạo danh gửi cho tôi một lá thư về việc đe dọa giết tôi. Tôi thấy rất hoang mang. Tôi đã báo cho cảnh sát và họ đang trong quá trình điều tra làm rõ. Nhưng hôm nay tôi muốn lên đây hỏi Luật sư về việc Tội đe dọa giết người năm 2023 bị xử lý như thế nào? Tôi đã biết và theo dõi LSX từ lâu, cũng thấy những câu trả lời mà các Luật sư giải đáp rất dễ hiểu, chi tiết. Không những thế việc sử dụng giao diện trên trang LSX dễ sử dụng, người không biết nhiều về công nghệ vẫn có thể dùng được. Tôi cũng hy vọng, mong rằng Luật sư có thể giải đáp vướng mắc này của tôi một cách nhanh chóng.

LSX: Xin chào quý khách hàng của LSX. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vấn đề pháp lý này ngay nhé!

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Những căn cứ nào cấu thành tội phạm?

Cấu thành tội phạm là tổng hợp những dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho loại tội phạm cụ thể được quy định trong Luật hình sự. Mỗi loại tội phạm cụ thể (giết người, cướp tài sản đe dọa giết người,…) đều được nhà làm luật quy định các dấu hiệu có tính đặc trưng cho loại tội phạm đó. Cấu thành tội phạm có 2 đặc điểm:

 • Các dấu hiệu trong cấu thành tội phạm đều do luật quy định: Được quy định trong phần chung và phần các tội phạm cụ thể của Bộ luật hình sự. Phần chung quy định những vấn đề chung của tất cả các tội phạm, để phần cụ thể không phải nhắc lại mà chỉ nhắc đến những phần đặc trưng.
 • Các dấu hiệu trong cấu thành tội phạm có tính đặc trưng: cấu thành tội phạm là khái niệm pháp lý về tội phạm cụ thể nên đòi hỏi phải vừa có tính khái quát vừa phản ánh nội dung của 4 yếu tố và đủ để phân biệt tội này với tội khác (khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm).

Phân loại theo mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội được cấu thành tội phạm phản ánh:

 • Cấu thành tội phạm cơ bản: là cấu thành tội phạm mà trong đó chỉ có dấu hiệu định tội, chỉ quy định dấu hiệu cơ bản 
 • Cấu thành tội phạm giảm nhẹ: là cấu thành tội phạm mà ngoài các dấu hiệu thuộc cấu thành tội phạm cơ bản còn có thêm dấu hiệu làm cho mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội giảm xuống 1 cách đáng kể.
 • Cấu thành tội phạm tăng nặng: ngược lại với cấu thành tội phạm giảm nhẹ

Cấu thành tội phạm tăng nặng/giảm nhẹ trước hết phải bao gồm cấu thành tội phạm cơ bản. Mức nào là đáng kể cần phải chuyển khung, tăng hình phạt là do nhà làm luật quy định. Nếu tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ không đáng kể thì chưa chuyển khung hình phạt mà chỉ thay đổi trong khung hình phạt đó.

Phân loại theo đặc điểm cấu trúc của cấu thành tội phạm:

 • Cấu thành tội phạm hình thức: là cấu thành tội phạm mà trong mặt khách quan chỉ có hành vi khách quan của tội phạm.
 • Cấu thành tội phạm vật chất: là cấu thành tội phạm mà trong mặt khách quan có cả hành vi khách quan của tội phạm và có hậu quả.

Việc xác định này là rất quan trọng để xác định xem tội phạm bao giờ được hoàn thành, thời điểm này là dựa vào cấu thành tội phạm là hình thức hay vật chất.

Những căn cứ nào cấu thành tội đe dọa giết người theo quy định pháp luật?

Khách thể: Yếu tố đầu tiên phải kể đến là khách thể của tội đe dọa giết người. Khách thể của tội phạm là những quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại. Cần xác định những quan hệ quan trọng cần bảo vệ để đưa ra hình phạt nếu xâm phạm. Ở đây khách thể cấu thành tội đe dọa giết người là tội phạm xâm phạm đến mối quan hệ liên quan đến quyền được sống của con người được pháp luật bảo vệ.

Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm bao gồm những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan, con người có thể truy giác được. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội của cá nhân, hoặc pháp nhân thương mại bị luật hình sự coi là tội phạm. Hình thức thể hiện của hành vi: hành động hoặc không hành động

 • Hành động phạm tội là hình thức của hành vi khách quan làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động của tội phạm gây thiệt hại cho khách thể của tội phạm qua việc chủ thể đã làm 1 việc mà pháp luật cấm làm.
 • Không hành động phạm tội: là hình thức của hành vi khách quan làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động của tội phạm, gây thiệt hại cho khách thể của tội phạm qua việc chủ thể không làm 1 việc mà pháp luật yêu cầu phải làm mặc dù có đủ điều kiện để làm. Ví dụ: không cứu giúp người khác.

Hành vi khách quan này gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Tức là những thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Chỉ hậu quả gây ra cho khách thể của tội phạm mới được đề cập trong cấu thành tội phạm.

Ở đây, hành vi đe dọa giết người là hành vi trái pháp luật. Hành vi đe dọa này có thể thực hiện bằng lời nói, cử chỉ hoặc bằng hành động nhưng không nhằm mục đích giết người bị hại mà chỉ nhằm làm người bị hại phải lo lắng, sợ hãi. Từ đó hình thành trong tư tưởng rằng người phạm tội sẽ thực hiện hành vi giết người bị hại như đã đe dọa.

Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội phạm có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Cá nhân là chủ thể của tội phạm là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội khi người đó có năng lực trách nhiệm hình sự. Năng lực trách nhiệm hình sự của cá nhân, đây là dấu hiệu quan trọng để xác định một hành vi nào đó có phải là tội phạm hay không và chủ thể thực hiện hành vi đó có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người như thế nào, trong Bộ luật hình sự 2015 chỉ quy định người không có năng lực trách nhiệm hình. Như vậy theo phương pháp loại trừ nếu không thuộc trường hợp không có năng lực trách hình sự là có năng lực trách nhiệm hình sự. Vấn đề năng lực nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại không được đề cập trong Bộ luật hình sự 2015, nhưng chỉ quy định pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số tội phạm. Dựa vào năng lực pháp luật của pháp nhân được ghi nhận tại Bộ luật dân sự 2015 thì có thể coi pháp nhân thương mại cũng có năng lực trách nhiệm hình sự, năng lực này xuất hiện khi pháp nhân thương mại được thành lập và mất đi khi pháp nhân thương mại đó giải thể hoặc phá sản. Năng lực trách nhiệm hình sự của pháp nhân không thể xem xét dưới giác độ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi được mà xem xét dưới giác độ khả năng mà pháp luật quy định pháp nhân thương mại phải tham gia vào quan hệ pháp luật hình sự để gánh chịu trách nhiệm pháp lý hình sự.

Mặt chủ quan của tội phạm:

Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện bên ngoài của tội phạm, còn mặt chủ quan của tội phạm là hoạt động tâm lý bên trong của người phạm tội. Hoạt động tâm lý bên trong của người phạm tội bao hàm nhiều nội dung khác nhau và trả lời các câu hỏi:

 • Cái gì thúc đẩy con người thực hiện hành vi nguy hiểm?
 • Người thực hiện hành vi đó để nhằm mục đích gì?
 • Thái độ tâm lý của người phạm tội đối với hành vi phạm tội và đối với hậu quả của hành vi đó ra sao?

Trong mặt chủ quan của tội phạm thì:

 • Lỗi là dấu hiệu bắt buộc phải có của tất cả các cấu thành tội phạm: người thực hiện hành vi phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là đe dọa người bị hại, làm cho người bị hại lo sợ có thể dẫn đến hậu quả như lời đe dọa. Mặc dù thấy trước hậu quả của hành vi đó nhưng mong muốn hậu quả đó xảy ra.
 • Động cơ và mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của mọi tội phạm mà chỉ là dấu hiệu bắt buộc của một số tội phạm cụ thể. 
 • Động cơ và mục đích phạm tội có thể là tình tiết định khung của cấu thành tội phạm ở một số tội phạm cụ thể.
Tội đe dọa giết người
Tội đe dọa giết người

Tội đe dọa giết người năm 2023 bị xử lý như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 133 Bộ luật hình sự 2015 quy định:

Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Đối với 02 người trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
 • Đối với người dưới 16 tuổi;
 • Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

Thông tin liên hệ

Luật sư X đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Tội đe dọa giết người năm 2023 bị xử lý như thế nào?” Hy vọng những thông tin mà chúng tôi gửi đến bạn sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trong lòng. Mong rằng vấn đề này của bạn sẽ nhanh chóng kết thúc. Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến Chuyển nhượng đất đồng sở hữu. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833.102.102 để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Có thể bạn quan tâm

Câu hỏi thường gặp

Tội đe dọa giết người bị phạt bao nhiêu năm tù?

Tội đe dọa giết người bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Tội đe dọa giết người có bị phạt hành chính không?

Tội đe dọa giết người không bị phạt hành chính vì đây là hành vi cấu thành tội phạm và phải bị chịu trách nhiệm hình sự.

Để cấu thành tội phạm thì tội đe dọa giết người có mấy yếu tố?

Gồm 4 yếu tố:
– Chủ thể.
– Khách thể.
– Mặt chủ quan.
– Mặt khách quan.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm