Ủy quyền từ chối nhận di sản như thế nào?

bởi BuiNgan
Ủy quyền từ chối nhận di sản như thế nào?

Thừa kế được hiểu là sự chuyển dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống, phần tài sản này được gọi là di sản thừa kế. Trong một số trường hợp, vì một số lý do, người được hưởng di sản không muốn nhận thừa kế.

Ủy quyền từ chối nhận di sản như thế nào? Cùng Luật sư X tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Ủy quyền từ chối nhận di sản

Di sản thừa kế là tài sản do người mất để lại và trong một số trường hợp người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa kế.

Theo Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Theo Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

  • Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;
    • Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Do đó, việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản và phải được lập thành văn bản, nhưng không bắt buộc thực hiện công chứng.

Tuy nhiên, nếu ủy quyền cho người khác từ chối nhận di sản thừa kế thì cần lập văn bản ủy quyền và cần trực tiếp đến tổ chức công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền để công chứng việc từ chối nhận di sản theo quy định của pháp luật và chứng thực chữ ký.  

Thẩm quyền công chứng, chức thực văn bản từ chối nhận di sản

 Theo Điều 59 Luật Công chứng 2014 quy định: “Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.”

Bên cạnh đó, Điều 42 Luật Công chứng 2014 cũng có quy định: “Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.

Như vậy, việc công chứng văn bản từ chối nhận di sản có thể được thực hiện tại bất kỳ phòng công chứng, văn phòng công chứng nào.

 Thẩm quyền chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Ủy quyền từ chối nhận di sản như thế nào?
Ủy quyền từ chối nhận di sản như thế nào?

 Theo điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, UBND xã/phường/thị trấn có trách nhiệm chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

 Đồng thời khoản 5 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP cũng quy định việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

 Về trình tự, thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế, người thừa kế có nguyện vọng từ chối nhận di sản thừa kế thực theo trình tự dưới đây:

 Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ từ chối nhận di sản thừa kế

 Người từ chối nhận di sản thừa kế chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 – Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế có cam kết việc từ chối nhận di sản thừa kế không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản (dự thảo).

 – Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (bản sao có chứng thực).

 – Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

 – Di chúc (bản sao có chứng thực) trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế trong trường hợp thừa kế theo pháp luật.

 – Giấy chứng tử của người để lại di sản (bản sao chứng thực).

 – Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (bản sao có chứng thực) hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản (bản sao có chứng thực).

 Bước 2:  Người từ chối nhận di sản tiến hành chứng thực văn bản ở UBND cấp xã.

 – Công chứng viên kiểm tra hồ sơ từ chối nhận di sản thừa kế.

 – Người từ chối nhận di sản thực hiện ký lên văn bản từ chối di sản thừa kế trước mặt công chứng viên, trường hợp văn bản có 02 trang thì phải ký đầy đủ cả 02 trang.

 – Trường hợp người từ chối nhận di sản không ký được thì phải điểm chỉ; nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ được thì phải có 02 người làm chứng.

 – Cán bộ chứng thực thực hiện chứng thực cho văn bản từ chối nhận di sản.

 (Trường hợp công chứng viên kiểm tra và nhận thấy hồ sơ bị thiếu thì yêu cầu người từ chối nhận di sản bổ sung hoặc hồ sơ không hợp lệ thì giải thích cho người từ chối nhận di sản về việc không thể chứng thực văn bản từ chối nhận di sản)

 Bước 3: Nhận văn bản công nhận từ chối nhận di sản thừa kế

 – Người từ chối nhận di sản thừa kế tiến hành đóng phí và thù lao công chứng là 20.000 đồng (theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC).

 – Nhận văn bản công nhận từ chối nhận di sản thừa kế.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là bài viết “Ủy quyền từ chối nhận di sản như thế nào?” của Luật sư X. Chúng tôi mong rằng những thông tin chúng tôi mang đến có thể giúp bạn vận dụng trong công việc và cuộc sống.

Để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến: dịch vụ thành lập công ty, công chứng ủy quyền tại nhà, đơn xin tạm ngừng kinh doanh, hợp pháp hóa lãnh sự, giá thu hồi đất …của luật sư X, hãy liên hệ  0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Có thể từ chối nhận di sản bằng miệng không?

 Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

Thời điểm từ chối nhận di sản thừa kế

 Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Di sản không có người nhận thuộc về ai?

Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm