Vợ có phải trả nợ do chồng thua cá độ bóng đá không

Mùa Worrld Cup 2018 sắp đến, mà chồng tôi lại hay các độ bóng đá. Cho hỏi nếu chồng tôi thua các độ mà mắc nợ, thì tôi là vợ có phải trả món nợ đó không?

Căn cứ

Nội dung tư vấn

Trong hôn nhân, sẽ có những trường hợp mà bạn phải cùng chồng trả những khoản nợ của chồng bạn. Luật hôn nhân và gia đình quy định như sau:

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Chỉ khi rơi vào những trường hợp trên, bạn mới phải trả nợ với chồng mình. 

Mà cá độ bóng đá ở Việt Nam hiện nay bị coi là hành vi phạm pháp, vì vậy khoản nợ do cá độ không thể coi là để đảm bảo nhu cầu thiết yếu hay tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Vì vậy, trong trường hợp này bạn không có nghĩa vụ phải trả nợ cùng với chồng.

Hi vọng bạn cùng gia đình có thể huyên bảo chồng mình tránh xa cá độ bòng đá để có thể thưởng thức một mùa World Cup lành mạnh và trọn vẹn.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay