Xử lý hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Phòng vệ chính đáng khi người khác tấn công thì không phải là tội phạm. Nhưng vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì bị xử phạt như thế nào? 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

Phòng vệ chính đáng là quyền được pháp luật công nhận là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên: 

Điều 22. Phòng vệ chính đáng

1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm..

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm, nhưng việc phòng vệ chống trả quá mức cần thiết không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi câm hại thì hành vi đó vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Sự vượt quá ở đây là vượt quá giới hạn cho phép của pháp luật.Tuy nhiên việc xác định thế nào là vượt quá phòng vệ chính đáng thì tùy vào trường hợp cụ thể để xác định.

Trong trường hợp 1: Tỷ lệ thương tật từ 31 % trở lên và có căn cứ rõ dàng là hành vi của  bạn vượt quá giớ hạn phòng vệ chính đáng thì  bạn bị truy cứu về tội cố ý gây thương tích vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Điều 136. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Nếu tỷ lệ thương tật dưới 31 % thì người có hành vi phòng vệ chính đáng không phải truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trường hợp 2: Có hậu quả chết người xảy ra

Nếu có hậu quả chết người xảy ra do hành vi cố tình đánh người thì bạn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. 

 Điều 126. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội

1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội đối với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

Như vậy, trong trường hợp bạn bị tấn công thì vẫn phải chú ý chỉ được phòng vệ ở mức cần thiết được pháp luật bảo vệ thôi nhé!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay