Cán bộ có được dùng xe công vào việc riêng không

Hiện nay, tình trạng sử dụng tài sản công, trong đó có xe công vào mục đích riêng đang diễn ra ở không ít các địa phương trong cả nước. Mùa lễ hội, không ít xe có biển số xanh đậu xen lẫn với xe có biển số trắng. Tình trạng này gây không ít lãng phí cho ngân sách Nhà nước, gây mất lòng tin của nhân dân đối với những người “công bộc” của dân. Cùng với Luật sư X tìm hiểu nguyên tắc sử dụng xe công và trách nhiệm của các cán bộ khi sử dụng xe công nhé!

Căn cứ:

  • Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017

  • Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công

  • Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Nội dung tư vấn

1. Xe công và nguyên tắc sử dụng xe công

Xe công được hiểu theo nghĩa giản đơn là phương tiện giao thông thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, phục vụ cho mục đích công cộng, hoạt động của các cán bộ Nhà nước.

Trong các văn bản quy định pháp luật, xe công, đặc biệt là xe ô tô, được định nghĩa cụ thể hơn với bốn loại chính là xe ô tô phục vụ các công tác chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng cho từng loại ô tô được quy định cụ thể tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP.

Xe công cũng được xem là một loại tài sản công. Vì thế, việc quản lý và sử dụng xe công sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017. Tại Khoản 4 Điều 10 của Luật này có nêu rõ việc nghiêm cấm hành vi:

Sử dụng xe ô tô và tài sản công khác do tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức”.

Cụ thể hơn, cũng theo quy định của Luật này, đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước và tại đơn vị sự nghiệp công lập, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng không được mượn, sử dụng xe công vào mục đích cá nhân.

Riêng đối với mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, việc sử dụng xe công được cho phép nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định: 

  • Đầu tiên, tài sản công này phải thuộc trường hợp thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa hết công suất và mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ hoạt động kinh doanh mà không do ngân sách nhà nước đầu tư.
  • Sau đó, đơn vị có nhu cầu phải lập đề án sử dụng tài sản công này tương ứng với các mục đích nêu trên để trình lên cho các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài các điều kiện trên, sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết cũng phải đáp ứng các yêu cầu khác như không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng do Nhà nước giao, không làm mất quyền sở hữu về tài sản công, tính đủ khấu hao tài sản,…

Dựa vào các quy định trên, chúng ta có thể thấy việc sử dụng xe công vào mục đích riêng không được pháp luật Việt Nam cho phép.

2. Trách nhiệm khi sử dụng xe công vào việc riêng

Đối với cá nhân, tổ chức sử dụng xe công vào việc riêng, hay được quy định trong luật là hành vi giao, sử dụng tài sản công không đúng mục đích sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1 triệu đến 20 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm.

Việc sử dụng tài sản công không đúng mục đích được diễn giải là:

Sử dụng tài sản công không đúng với mục đích, công năng sử dụng của tài sản được đầu tư, trang bị, mua sắm;

Sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp làm nhà ở hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân;

Sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh không có tiêu chuẩn;

Sử dụng xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn sử dụng xe mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Giao, sử dụng xe ô tô vào mục đích cá nhân;

Sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản khác vào mục đích cá nhân.

Theo Nghị định 63/2019/NĐ-CP, việc sử dụng tài sản công không đúng mục đích, cụ thể là xe công (xe  ô tô), sẽ nằm ở khung phạt cao nhất trong các loại tài sản công là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.
Ngoài ra, những cán bộ có hành vi sử dụng xe công vào việc riêng còn phải đối mặt với các hình thức kỉ luật, khiển trách tại cơ quan làm việc. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tích thi đua của người cán bộ như việc cắt thưởng, cắt thi đua, chậm lên lương, …thậm chí làm họ mất cơ hội được xét tuyển, bổ nhiệm vào những vị trí cao hơn.

Hy vọng bài viết hữu ích với độc giả!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư bào chữa tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay