Cản trở tách sổ hộ khẩu, phạt đến 300.000

Sau khi ly hôn thì đường ai nấy đi, bởi vậy, việc tách khẩu luôn là một thủ tục đáng được chú ý nhất khi các đôi vợ chồng quyết định ly hôn. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng đồng ý cho việc tách khẩu này. Phía kia luôn tìm đủ mọi cách để cản trở việc tách khẩu. Vậy, hành vi này có phạm tội gì không? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:

  • Luật dân sự 2015
  • Nghị định số 35/2014

Nội dung tư vấn:
1. Bao giờ thì được tách khẩu?

Tách Sổ hộ khẩu là một thủ tục hành chính về việc một người đang đăng ký thường trú và có tên trong một Sổ hộ khẩu muốn làm các thủ tục xóa tên trong Sổ hộ khẩu đó và đăng ký Sổ hộ khẩu mới.

Việc tách khổ khẩu sẽ sẽ làm phát sinh hệ quả pháp lý là có một sổ hộ khẩu mới ra đời, sổ này chứa thông tin của người được tách khẩu. Trường hợp chỉ có một người tách khẩu thì chính người đó là là chủ hộ (người đứng tên làm sổ hộ khẩu). Còn nếu có nhiều người cùng tách khẩu, thì sẽ lựa chọn một người đủ điều kiện làm chủ hộ theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú 2006 thì Sổ hộ khẩu có thể được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân, việc tách khẩu cá nhân chỉ được thực hiện thông qua các trường hợp sau: 

  • Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình người đó, người sống độc thân và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
  • Người được tách Sổ hộ khẩu theo quy định (tức người đủ năng lực hành vi dân sự, đã nhập vào Sổ hộ khẩu và được chủ hộ đồng ý cho tách Sổ hộ khẩu bằng văn bản);
  • Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;

  • Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;

  • Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo sống tại cơ sở tôn giáo.

Như vậy, không phải cứ có nhu cầu thì sẽ được tách khẩu. Cá nhân có nhu cầu tách khẩu phải đáp ứng được yêu cầu thuộc các trường hợp theo quy định. Lúc này, để tách khẩu, người có nhu cầu đi làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; văn bản đồng ý tách khẩu.

Thời hạn giải quyết là: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nêu trên,cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết và trả kết quả giải quyết. Nếu không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để người dân được biết. 

Cụ thể hóa tại Điều 27 Luật cư trú 2006 như sau: 

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cản trở việc tách khẩu sau khi ly hôn bị phạt đến 300.000 đồng!

Ly hôn là một lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân, kết thúc mối quan hệ vợ chồng theo bản án của Tòa án. Theo đó thì, việc tách khẩu song hành với những vấn đề về con cái, tài sản cũng khá phức tạp. 

Trên thực tế, nhiều trường hợp ly hôn tự nguyện, người ta luôn tạo điều kiện thuận lợi cho bên kia được tách khẩu nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp gây khó khăn, khó dễ cho người muốn tách khẩu. Việc cản trở thủ tục này có thể được thực hiện thông qua việc cản trở không đồng ý bằng chữ ký của chủ hộ(trường hợp phải có sự đồng ý), không cho mượn sổ để làm thủ tục….

Hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật căn cứ tại khoản 8 Điều 10 Nghị định số 35/2014 của Bộ Công an. chủ hộ đã vi phạm quy định về trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết công việc theo quy định. Cụ thể: 

Điều 10. Cấp sổ hộ khẩu

8. Người đứng tên chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình gây khó khăn, không cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy hành vi cố tình gây khó khăn, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. Mức xử phạt được căn cứ theo Điều 8 Nghị định số 167/2013

Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú
1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

 Khi đó, người cản trở có thể bị xử phạt hành chính từ 100.000 – 300.000 đồng.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư hành chính Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay