Có đơn bãi nại có bị chịu trách nhiệm hình sự không?

Phạm Tội cố ý gây thương tích 11% đã bồi thường người bị hại, người bị hại đã có đơn bãi nại. Vậy có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ

Nội dung tư vấn

Đơn bãi nại không phải là một thuật ngữ pháp lý, đây là khái niệm để chỉ loại đơn của người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại là người dưới 18 tuổi, người bị hại có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc người bị hại đã chết, có nội dung rút lại yêu cầu khởi kiện vụ án hình sự, nghĩa là không còn tiếp tục thưa kiện nữa. Nói gắn gọn thì đơn bãi nại được hiểu là rút yêu cầu khởi kiện. 

Hiện nay, trong hệ thống quy định pháp luật không có văn bản nào quy định trực tiếp về đơn bãi nại. Nhưng qua các thời kỳ mọi người ngầm hiểu với nhau rằng đó là hành vi người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự làm đơn rút yêu cầu khởi tố: Theo đó Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về vấn đề này tại Điều 155 về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại:

1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

2.  Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

3.  Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Theo đó trong trường hợp của bạn phạm tội cố ý gây thương tích theo điều 136 Bộ Luật hình sự, nhưng bạn đã nhanh chóng kịp thời chăm sóc, hỏi han và bồi thường sức khỏe để người bị hại tự nguyên viết đơn bãi nãi thì bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này Tòa án sẽ tiến hành đình chỉ giải quyết vụ án.

Một lưu ý nho nhỏ cho mọi người nhé! Không phải trong mọi trường hợp có đơn bãi nại thì bên gây thiệt hại đều không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ có những tội danh được quy định tại khoản 1 điều 155 Bộ luật tụng dân sự 2015 thôi nhé!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay