Con vay tiền thì bố mẹ phải trả hay không?

Mặc dù trong thực tế có rất nhiều các khoản vay nợ nhưng có những trường hợp con cái nhỏ tuổi, lớn tuổi vay tiền nhưng khả năng trả nợ không có. Trường hợp này thì bố mẹ có phải trả nợ thay cho con hay không?  Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Các độ tuổi được phép tham gia giao dịch dân sự.

Độ đuổi tham gia vào các giao dịch dân sự cũng được pháp luật quy định khá chặt chẽ, bởi nhẽ, năng lực hành vi dân sự ảnh hưởng đến quyết định giao dịch dân sự có hiệu lực hay không. Bởi vậy, tại Điều 21 Bộ Luật dân sự có quy định về điều kiện tham gia giao dịch của con chưa thành niên. Cụ thể: 

Điều 21. Người chưa thành niên

1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Theo đó

  • Đối với con chưa đủ 06 tuổi thì Các giao dịch dân sự của người chưa đủ 06 tuổi do người đại diện của người đó xác lập, thực hiện.
  • Đối với con  từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi thì được tự thực hiện các giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Đối với các giao dịch khác, chỉ được xác lập, thực hiện nếu người đại diện theo pháp luật đồng ý.
  • Đối với con từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì được tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự. Tuy nhiên, đối với các giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch khác theo quy định phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
  • Đối với con  từ đủ 18 tuổi trở lên. Với độ tuổi này, Đây là người có hành vi dân sự đầy đủ, được tự mình xác lập và thực hiện mọi giao dịch dân sự.

Như vậy, nếu con đã từ đủ 15 tuổi trở lên thì việc thực hiện việc vay tiền, bố mẹ không còn có nghĩa vụ về việc phải trả nợ giúp con. Tuy nhiên, nếu bố mẹ tự nguyện trả nợ thay thì vẫn được công nhận. Phải chú ý rằng đây là sự tự nguyện. 

Đối với con chưa đủ 15 tuổi, các giao dịch đều phải do bố mẹ xác lập, thực hiện hoặc được sự đồng ý của bố mẹ.  Nếu không được xác lập bởi bố mẹ thì hợp đồng sẽ vô hiệu. 

 

2. Giao dịch dân sự vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm hợp đồng được xác lập. Bởi vậy mà nếu giao dịch dân sự bị vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu. Khôi phục tình trạng ban đầu nghĩa là các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Nếu có thiệt hại thì phải bồi thường. Cụ thể tại Điều 131 Bộ Luật dân sự 2015

Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Tuy nhiên, Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Còn nếu là bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không hoàn trả được hoa lợi, lợi tức đó.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ giải quyết tranh chấp dân sự Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: