Công chức, viên chức ngành bảo hiểm xã hội bị cấm đăng thông tin “ngành” trên Facebook

Người xưa có câu:”Họa đều từ miệng mà ra”. Ngày nay thì “họa từ Facebook mà ra”. Đối với thông tin bí mật, nội bộ của ngành thi công chức, viên chức luôn phải giữ bí mật. LSX xin giới thiệu quy định mới của các cơ quan bảo hiểm xã hội đối với các nhân viên của mình.

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo nhu sau:

Căn cứ:

  • Quyết định 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018

Nội dung tư vấn

Vừa qua thì hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống. Đặc biệt, trong đó có quy định về việc phát ngôn, trách nhiệm giữ bí mật. Cụ thể như sau (điều 10 Quyết định 889/QĐ-BHXH):

Điều 10. Bảo vệ bí mật và kỷ luật phát ngôn

1. Bảo vệ bí mật của Đảng, của Nhà nước và của Ngành, của đơn vị, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

2. Không đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh mang tính nội bộ của Ngành, cơ quan, đơn vị lên các trang mạng xã hội.

3. Không tự ý cung cấp văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị và của Ngành cho các tổ chức, cá nhân ngoài Ngành khi chưa được sự đồng ý của người có thẩm quyền.

4. Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế phát ngôn của Ngành.

Mạng xã hội Facebook hiện được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng và sử dụng. Đây là nơi để mọi người đưa thông tin, bày tỏ quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, với quy định nêu trên của ngành BHXH thì công chức, viên chức của ngành sẽ bị hạn chế đưa thông tin của cơ quan và công việc cá nhân lên Facebook. Các thông tin sau sẽ không được chia sẻ trên mạng xã hội

  • Bí mật của Đảng, Nhà nước, Ngành,…
  • Thông tin, hình ảnh nội bộ cơ quan
  • Văn bản, tài liệu của cơ quan

Ai vi phạm sẽ bị xử lý nội bộ hoặc xử lý theo quy định của pháp luật (điều 16 Quyết định 889/QĐ-BHXH):

Điều 16. Khen thưởng, kỷ luật

2. Cá nhân vi phạm các quy định tại Quy tắc này, tùy mức độ, sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hi vọng các công chức, viên chức sẽ tuân thủ quy chế trên đầy đủ và nghiêm túc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay