Dịch vụ tư vấn thủ tục cho thuê đất nhanh chóng, giá rẻ năm 2022

bởi Thanh Loan
Dịch vụ tư vấn thủ tục cho thuê đất nhanh chóng, giá rẻ năm 2022

Việc cho thuê đất đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam. Nhũng gia đình có thừ đất, dư giả đất thì sẽ đem cho thuê để lấy lời. Quyền cho thuê là gì? Các quy định về cho thuê đất là gì? Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất có hiệu lực khi nào? Giá thuê mặt bằng bao gồm những gì? Thủ tục thuê đất cá nhân như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của các bên khi tiến hành thủ tục thuê đất? Thời gian ký hợp đồng thuê đất là bao lâu? Bài viết dưới đây Luật sư X sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về việc thuê đất của cá nhân. Nếu còn vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục cho thuê đất, hãy liên hệ với chúng tôi để sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục cho thuê đất nhanh chóng, giá rẻ năm 2022.

Căn cứ pháp lý

Cho thuê quyền sử dụng đất là gì?

Cho thuê quyền sử dụng đất là một trong các quyền của người sử dụng đất được quy định tại Điều 167 Luật đất đai 2013, theo đó, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Điều kiện cho thuê đất

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Như vậy, người sử dụng đất được quyền cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện trên.

Quy định về hợp đồng cho thuê đất

Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Người sử dụng đất được thực hiện cho thuê quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, người sử dụng đất được quyền cho thuê quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện trên.

Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên, nhưng việc công chứng hoặc chứng thực này không yêu cầu bắt buộc mà chỉ là yêu cầu của một trong các bên. Nhưng thực ra nếu công chứng hoặc chứng thực để đảm bảo quyền lợi của mình nhé.

Tuy nhiên, nếu muốn đảm bảo quyền lợi của các bên, tốt nhất, bạn nên thực hiện việc công chứng, chứng thực.

Hồ sơ thuê đất gồm những gì?

Theo Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, hồ sơ thuê đất gồm có:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.
 • Hợp đồng về việc cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cho thuê tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất.
Dịch vụ tư vấn thủ tục cho thuê đất nhanh chóng, giá rẻ năm 2022
Dịch vụ tư vấn thủ tục cho thuê đất nhanh chóng, giá rẻ năm 2022

Thủ tục cho thuê đất cá nhân

Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Khi cho thuê đất cá nhân bạn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ như đã trình bày ở trên để   phục vụ nhu cầu cần sử dụng cho mục đích của mình một cách nhanh nhất có thể.

Sau khi hoàn thiện đầy đủ, bạn sẽ đem hồ sơ nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại xã, phường, thị trấn.

Trả kết quả

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan cấp xã.

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện thủ tục cho thuê đất

Bên cho thuê

Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng, thời điểm, địa điểm đã thỏa thuận và cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản đó.

Trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; nếu tài sản thuê không đúng chất lượng như thỏa thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây:

 • Sửa chữa tài sản;
 • Giảm giá thuê;
 • Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được.

Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

Bên thuê

Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất, hư hỏng thì phải bồi thường.

Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.

Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận. Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận:

 • Nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền;
 • Nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Dịch vụ tư vấn thủ tục cho thuê đất nhanh chóng, giá rẻ năm 2022

Đến với Dịch vụ tư vấn thủ tục cho thuê đất của Luật sư X. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ như sau:

 • Tư vấn các thủ tục pháp lý phục vụ thủ tục cho thuê đất cho quý khách hàng, giải đáp những thắc mắc về thủ tục khách hàng.
 • Tư vấn về giao dịch, đàm phán thủ tục cho thuê đất
 • Tương tác để đưa ra những điều khoản pháp lý hợp lý trong thủ tục cho thuê đất
 • Giúp quý khách hàng nắm được quy định pháp luật trong mua bán, giao dịch và quy trình thực hiện tại các văn phòng công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai tại các tỉnh thành trên toàn quốc.
 • Tư vấn toàn bộ các loại thuế phí khách hàng phải nộp khi cho thuê đất
 • Tư vấn các trường hợp khách hàng được miễn các loại thuế, phí và cách giảm thuế.
 • Luật sư soạn thảo hợp đồng cho thuê đất hoàn chỉnh và bàn giao kết quả cho khách hàng. Luật sư X sẽ hỗ trợ và đem đến tận tay quý khách để hoàn thiện dịch vụ pháp lý

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục cho thuê đất

Chi phí thuê luật sư tư vấn về hồ sơ, thủ tục  cho thuê đất tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Ưu tiên đánh giá, Luật sư X đưa ra mức giá phù hợp với hoàn cảnh của khách hàng mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình các bên đã thỏa thuận phù hợp với đối tượng của hợp đồng.

Ngoài ra, các khoản phí của công ty được đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc đạo đức của hoạt động pháp lý, vì chúng tôi hướng tới phục vụ khách hàng bằng cả trái tim và tâm hồn. Liên hệ với Luật sư X để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất, hiệu quả nhất. Các luật sư của Luật sư X là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, họ đã tư vấn cho nhiều cá nhân và tổ chức, công ty trong và ngoài nước, thực hiện các yêu cầu trong thời gian nhanh nhất.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là những vấn đề liên quan đến “Dịch vụ tư vấn thủ tục cho thuê đất nhanh chóng, giá rẻ năm 2022”. Luật sư X tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến soạn thảo hợp đồng, mức phạt vi phạm hợp đồng, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả… Nếu quý khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho Luật sư X thông qua số hotline 0833102102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian thực hiện thủ tục cho thuê đất?

Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 13 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất có hiệu lực khi nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013, việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Có phải lập hợp đồng khi cho thuê đất không?

Hợp đồng cho thuê đất là 1 trong những giấy tờ bắt buộc cần phải có.
Hợp đồng cho thuê đất là bản thỏa thuận về việc cho thuê đất. Nội dung hợp đồng nêu rõ về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê. Thời hạn hợp đồng dài hay ngắn sẽ do hai bên tự thỏa thuận.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm