Dịch vụ tư vấn thủ tục Giải chấp sổ đỏ

bởi Hương Giang
Dịch vụ tư vấn Thủ tục Giải chấp sổ đỏ

Khi khoản nợ đến hạn thì người dân cần phải thực hiện thủ tục giải chấp sổ đỏ để giải trừ cho tài sản thế chấp. Người dân cần lưu ý tiến hành giải chấp sổ đỏ trong thời hạn quy định để không bị ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của lần sau. Vậy theo quy định hiện hành, Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết thủ tục giải chấp sổ đỏ? Thủ tục giải chấp sổ đỏ online năm 2023 thực hiện ra sao? Sử dụng Dịch vụ tư vấn Thủ tục Giải chấp sổ đỏ ở đâu uy tín? Sau đây, Luật sư X sẽ làm rõ vấn đề này thông qua bài viết sau cùng những quy định liên quan. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Khái niệm giải chấp sổ đỏ

Giải chấp (hay còn gọi giải chấp ngân hàng) là việc giải trừ thế chấp đối với tài sản đang ở ngân hàng. Một tài sản được giải chấp khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ. Vì vậy việc giải chấp là điều bắt buộc đối với người vay khi đến hạn trả nợ gốc tại ngân hàng.

Người vay phải thanh lý đúng hạn, việc thanh lý không đúng thời hạn sẽ bị chuyển thành nợ quá hạn và ảnh hưởng đến uy tín về tín dụng của người vay sau này đồng thời ảnh hưởng đến uy tín về năng lực cho vay của cán bộ tín dụng.

Giải chấp sổ đỏ là việc giải trừ thế chấp đối với tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm cho khoản nợ, khi người vay trả hết nợ gốc tại ngân hàng.

Khi bắt đầu thế chấp sổ đỏ để bảo đảm cho một nghĩa vụ nào đó thì người sử dụng đất cần thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Đồng thời khi kết thúc việc thế chấp sổ đỏ thì người sử dụng đất cũng phải thực hiện đăng ký thế chấp trường hợp xóa thế chấp quyền sử dụng đất.

Như vậy, xóa đăng ký thế chấp là một trong các trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết thủ tục giải chấp sổ đỏ?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Văn đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục xóa đăng ký thế chấp: Văn phòng đăng ký đất đai.

Thủ tục giải chấp sổ đỏ như thế nào?

Thành phần hồ sơ giải chấp sổ đỏ

Việc chuyển bị hồ sơ giải chấp được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Nghị định 102/2017/NĐ-CP và Điều 26 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp theo Mẫu số 03/XĐK
 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo đảm;
 • Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Trường hợp người sử dụng đất ủy quyền cho người khác làm thủ tục giải chấp thì cần có thêm Văn bản ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
 • Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nếu có.
 • Chứng minh nhân dân của bên thế chấp.

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 07/2019/TT-BTP quy định như sau:

Trường hợp xóa đăng ký theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP thì tùy từng trường hợp cụ thể, người yêu cầu đăng ký nộp các loại giấy tờ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 47 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và một trong các giấy tờ sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) để thay thế cho giấy tờ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 47 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP:

 • Văn bản giải chấp; văn bản thanh lý hợp đồng thế chấp; hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc văn bản khác chứng minh việc xử lý xong toàn bộ tài sản thế chấp;
 • Căn cứ chứng minh việc tài sản bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ hoặc quyết định phá dỡ, tịch thu tài sản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp thế chấp, tuyên bố hợp đồng thế chấp vô hiệu.

Thủ tục giải chấp sổ đỏ

Bước 1: Sau khi hoàn thiện hồ sơ như trên, bạn nộp bộ hồ sơ này tại Văn phòng đăng ký đất đai, nếu chưa thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thì bạn có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giao cho bạn giấy hẹn trả kết quả theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

 • Nếu có căn cứ hồ sơ thuộc các trường hợp từ chối xóa đăng ký quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT do thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký thì Văn phòng đăng ký đất đai từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.
 • Nếu không có căn cứ từ chối thì trong thời hạn đăng ký, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc ghi vào sổ địa chính, Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và xác nhận trên phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Bước 3: Trả kết quả đăng ký căn cứ theo Điều 37 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

 • Văn phòng đăng ký đất đai trả lại cho người yêu cầu đăng ký 01 bản chính các loại giấy tờ sau: Đơn yêu cầu xóa đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai và Giấy chứng nhận có ghi nội dung xóa đăng ký;
 • Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký đất đai có thỏa thuận phương thức trả kết quả đăng ký khác thì thực hiện trả kết quả đăng ký theo phương thức đã thỏa thuận.

 • Trường hợp người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc đăng ký, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi kết quả đăng ký cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký.
Dịch vụ tư vấn Thủ tục Giải chấp sổ đỏ
Dịch vụ tư vấn Thủ tục Giải chấp sổ đỏ

Thủ tục giải chấp sổ đỏ online năm 2023

Thủ tục giải chấp sổ đỏ online năm 2023 như sau:

Bước 1: Bạn cần tạo một tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

 1. Truy cập vào trang web https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html.
 2. Nhấn vào mục Đăng ký để tạo tài khoản.
 3. Chọn mục Công dân, sau đó chọn mục Thuê bao di động.
 4. Tiến hành điền các thông tin trên mục đăng ký, sau đó chọn mục Đăng ký.
 5. Xác thực bằng mã OTP, sau đó bấm Xác nhận.
 6. Tạo tên đăng nhập bằng số thẻ Chứng minh nhân dân; sau đó tạo mật khẩu; sau đó chọn mục đăng nhập.

Bước 2: Bạn truy cập vào trang web Cổng dịch vụ công

 1. Truy cập vào trang web https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html.
 2. Nhấn vào mục tìm kiếm “Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 3. Chọn tiếp tỉnh/ huyện/xã bên góc trái màn hình (nếu thao tác bằng máy tính), nhấn đồng ý.
 4. Chọn mục nộp trực tuyến.
 5. Hệ thống hiện về giao diện đăng ký của tỉnh bạn. Sau đó chọn nộp hồ sơ.
 6. Chọn cơ quan tiếp nhận.
 7. Nhập đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký và các biểu mẫu trực tuyến. 
 8. Đính kèm các tệp tài liệu của từng thành phần hồ sơ phải nộp theo quy định.
 9. Lưu thông tin và kiểm tra các thành phần hồ sơ đã nhập trước khi gửi.
 10. Nhấn nút “Gửi hồ sơ” để nộp trực tuyến.

Lưu ý: Hiện nay có rất ít các cơ quan thực hiện được online thủ tục giải chấp sổ đỏ online (ngay cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chính Minh vẫn chưa có thủ tục này), nếu có cũng chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn chung thực hiện trực tiếp tại UBND cấp huyện mà thôi (như tại TP. Sa Đéc – Tỉnh Đồng Tháp nơi chúng tôi lấy thông tin để hướng dẫn). Nên lời khuyên chân thành là bạn nên làm thủ tục trực tiếp.

Dịch vụ tư vấn thủ tục Giải chấp sổ đỏ của Luật sư X

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục Giải chấp sổ đỏ của Luật sư X

Đôi khi vì nhiều lý do hiện nay thời gian thực hiện thủ tục xóa thế chấp, giải chấp sổ đỏ thường bị kéo dài thời gian hơn nhiều so với quy định. Do vậy, để đảm bảo thời gian và kế hoạch thực hiện các công việc khác liên quan tới sổ đỏ quý khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Luật sư X hân hạnh cung cấp dịch vụ tư vấn giải chấp sổ đỏ để hỗ trợ quý khách khi có nhu cầu. Đối với dịch vụ này, Luật sư X sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến giải chấp sổ đỏ;
 • Soạn thảo hồ sơ giấy tờ hợp lệ;
 • Đại diện nộp, nhận và thông báo khi có thông tin hoặc cần trao đổi;
 • Đại diện tiếp nhận, bàn giao kết quả đến quý khách để sử dụng phục vụ cho công việc.

Lý do nên sử dụng dịch vụ tư vấn thủ tục Giải chấp sổ đỏ của Luật sư X

Lý do bạn nên sử dụng Dịch vụ tư vấn thủ tục Giải chấp sổ đỏ của Luật sư X như sau:

 • Chi phí: Chi phí dịch vụ của Luật sư X có tính cạnh tranh cao, tùy vào tính chất vụ việc cụ thể. Mong muốn khách có thể trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất. Chi phí đảm bảo phù hợp, tiết kiệm nhất đối với khách hàng.
 • Dịch vụ nhanh chóng: Với phương châm “Đưa Luật sư đến ngay tầm tay bạn“, chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn được thực hiện đúng thời hạn. Quyền và lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.
 • Bảo mật thông tin khách hàng: Mọi thông tin cá nhân của khách hàng Luật sư X sẽ bảo mật 100%. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ nhập hộ khẩu.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là các thông tin của Luật sư X về Quy định “Dịch vụ tư vấn thủ tục Giải chấp sổ đỏ” theo pháp luật hiện hành. Ngoài ra nếu bạn đọc quan tâm tới vấn đề khác liên quan như là tư vấn pháp lý về dịch vụ làm thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể tham khảo và liên hệ tới Luật sư X để được tư vấn, tháo gỡ những khúc mắc một cách nhanh chóng.

Mời quý khách liên hệ đến hotline của Luật sư X:  0833.102.102 hoặc liên hệ qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Thời gian làm thủ tục giải chấp sổ đỏ tại Vĩnh Phúc là bao lâu?

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm đăng ký và trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Lệ phí làm Thủ tục Giải chấp sổ đỏ tại ngân hàng là bao nhiêu?

Theo khoản 21 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC, phí đăng ký giao dịch bảo đảm trong đó có phí giải chấp Sổ đỏ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Do đó, sẽ không có một văn bản nào quy định thống nhất phí xóa đăng ký thế chấp Sổ đỏ hay phí giải chấp Sổ đỏ mà phí này được từng tỉnh, thành phố quy định. Đơn cử có thể kể đến:
 – Tại TP. HCM: Mức phí này là 20.000 đồng (theo Phụ lục 09 ban hành kèm Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND).
– Tại TP. Hà Nội: Mức phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm (phí giải chấp Sổ đỏ) là 10.000 đồng/hồ sơ…

Đến đâu để giải chấp Sổ đỏ?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Văn đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục xóa đăng ký thế chấp: Văn phòng đăng ký đất đai.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm