Dịch vụ đổi tên giấy khai sinh tại huyện Thanh Oai – Hà Nội

bởi Vudinhha
Đổi tên giấy khai sinh tại huyện Phú Xuyên

Việc sửa đổi họ, tên khai sinh đang dần trở nên phổ biến. Một phần là từ những nguyên nhân phát sinh trong cuộc sống; sinh hoạt. Công dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước công nhận việc đổi tên khai sinh theo các trường hợp luật quy định công nhận việc đổi tên. Vậy đó là những trường hợp nào? Làm sao để tiến hành việc đổi tên? Hãy tham khảo dịch vụ đổi tên giấy khai sinh tại huyện Thanh Oai của Luật sư X để biết thêm chi tiết.

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Luật Hộ tịch năm 2014.

Nội dung tư vấn 

Quy định pháp luật về việc thay đổi họ, tên giấy khai sinh

Pháp luật quy định việc đổi tên là quyền của mỗi công dân. Nhưng để được công nhận việc đổi họ, tên thì cần đáp ứng các quy định về điều kiện đổi họ, tên của luật.

Các trường hợp được công nhận thay đổi họ 

Những trường hợp các cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trên giấy khai sinh; được quy định tại Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015. Bao gồm :

 • Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại.
 • Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ; hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi; hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi. Khi người con nuôi thôi làm con nuôi; và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ; hoặc mẹ đẻ.
 • Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ; hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con.
 • Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình.
 • Thay đổi họ theo họ của vợ; họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân; hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi.
 • Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ.
 • Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Các trường hợp được công nhận thay đổi tên 

Các trường hợp pháp luật công nhận việc đổi tên giấy khai sinh của công dân theo Bộ luật Dân sự gồm:

 • Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn; ảnh hưởng đến tình cảm gia đình; đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó.
 • Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi; hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi; và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt.
 • Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ; hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con.
 • Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình.
 • Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân; hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi.
 • Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính.
 • Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Với các trường hợp, nhu cầu của người dân luật sư X đều có thể tư vấn trong dịch vụ đổi tên khai sinh tại huyện Thanh Oai.

Quy trình đổi tên giấy khai sinh theo luật quy định

Để thay đổi tên giấy khai sinh thì cần tuân theo các trình tự, thủ tục được Luật Hộ tịch quy định như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

 • Người yêu cầu thay đổi họ, tên chuẩn bị Tờ khai cải chính hộ tịch theo mẫu quy định (tại Thông tư 04/2020/TT-BTP).
 • Giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
 • Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi họ, tên.
 • Các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên của người đó.

Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ đổi tên giấy khai sinh tại huyện Thanh Oai của chúng tôi. Luật sư X sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện bước này.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Người yêu cầu nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại Ủy ban nhân dân cấp xã; phường; thị trấn nơi đã đăng ký khai sinh cho công dân.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ; nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở; công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch; cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch; và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Sau đó, ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi họ, tên không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây; thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản; kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây; để ghi vào Sổ hộ tịch.

Lệ phí thay đổi họ, tên

Theo Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Mỗi tỉnh sẽ có một mức lệ phí thay đổi họ tên khác nhau.

Việc thay đổi họ, tên không làm thay đổi; chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

Sau khi thay đổi họ, tên trên giấy khai sinh, người thay đổi họ, tên có thể làm lại; điều chỉnh thông tin trên các giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ đổi tên giấy khai sinh tại huyện Thanh Oai của LSX

Tính phức tạp của dịch vụ đổi tên giấy khai sinh

Quy trình đổi tên mà pháp luật quy định trông có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế là rất khó, phức tạp. Vì có rất nhiều trường hợp công dân đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ nhưng vẫn bị cơ quan hộ tịch từ chối việc đổi họ, tên khai sinh. Có những trường hợp được pháp luật quy định; có những hợp lại không có quy định cụ thể dẫn đến việc thực hiện đổi tên khai sinh khó khăn hơn. Với nhiều năm kinh nghiệm, Luật sư X đều có thể tiếp nhận việc đổi tên của khách hàng với các lý do khác nhau; và đảm bảo hỗ trợ khách hàng hết sức trong khả năng.

Khách hàng có thể xem thêm: Dịch vụ đổi tên khai sinh chuyên nghiệp

Dịch vụ đổi tên giấy khai sinh tại huyện Thanh Oai mà Luật sư X cung cấp

 • Dịch vụ thay đổi họ;
 • Dịch vụ thay đổi tên khai sinh;
 • Dịch vụ thay đổi tên khai sinh cho con;
 • Dịch vụ thay đổi tên khai sinh cho người chuyển giới;
 • Dịch vụ thay đổi tên khai sinh vì tên xấu.

Trình tự dịch vụ đổi tên giấy khai sinh tại huyện Thanh Oai

Khi sử dụng dịch vụ đổi tên giấy khai sinh tại huyện Thanh Oai của Luật sư X, khách hàng sẽ được tư vấn và hỗ trợ qua các trình tự sau:

Bước 1: Luật sư tư vấn khái quát về quá trình thực hiện thay đổi tên khai sinh. Đồng thời, hai bên sẽ thảo luận và đưa ra những căn cứ pháp lý phù hợp với tình huống cụ thể của khách hàng.

Bước 2: Tiến hành soạn thảo và hoàn tất các hồ sơ hành chính có liên quan đến thủ tục thay đổi tên khai sinh.

Bước 3: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc khiếu nại hành chính nếu có.

Bước 4: Nhận kết quả và bàn giao lại kế quả cho khách hàng theo thời gian đã thỏa thuận trên hợp đồng.

Chi phí dịch vụ đổi tên giấy khai sinh

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ đổi tên giấy khai sinh tại huyện Thanh Oai thì mức giá dịch vụ sẽ không cố định do tính chất của từng vụ việc cụ thể. Tuy nhiên với mức giá từ 50.000.000 đồng, Luật sư X cam kết về chất lượng của dịch vụ đến với khách hàng.

Trên đây là chi tiết về dịch vụ đổi tên giấy khai sinh tại huyện Thanh Oai của Luật sư X. Nếu quý khách hàng có nhu cầu, hãy liên hệ số điện thoại: 0833 102 102 để được tư vấn và hỗ trợ hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h4″ question-0=”Cần lưu ý gì khi đổi tên khai sinh?” answer-0=”- Nếu thay đổi tên cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó bằng văn bản. Văn bản này sẽ được nộp kèm trong bộ hồ sơ. – Chọn lựa tên mới phải tuân thủ quy định về cách đặt tên theo Bộ Luật dân sự 2015. Theo đó “Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.” – Việc thay đổi tên sẽ làm ảnh hưởng đến những thông tin liên quan như tên trên thẻ tín dụng ngân hàng, tên trong các hồ sơ về nhân thân tại nhà trường, công ty. Do đó, sau khi được chấp nhận đổi tên mới, các bạn nên làm thủ tục cải chính thông tin để tránh những phiền phức có thể xảy ra khi tên của bạn không được nhất quán.” image-0=”” count=”1″ html=”true” css_class=””]

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h4″ question-0=”Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định khi thay đổi họ, tên là trường hợp nào?” answer-0=”Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP, việc cải chính hộ tịch (thay đổi họ, tên) được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch (sai sót của người đi đăng ký hộ tịch; hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch); không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ; nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.” image-0=”” count=”1″ html=”true” css_class=””]

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h4″ question-0=”Lệ phí đăng ký lại khai sinh ở Hà Nội là bao nhiêu?” answer-0=”Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ban hành quy định mức lệ phí đăng ký lại khai sinh là 5.000 đồng/1 việc tại UBND cấp xã, 50.000 đồng/1 việc tại UBND cấp huyện.” image-0=”” count=”1″ html=”true” css_class=””]

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm