Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

bởi Luật Sư X
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng hay mua bán đất đai là một hoạt động diễn ra thường xuyên và phổ biến. Để có thể hoàn thành thủ tục chuyển nhượng mua bán đất thì cần phải có hợp đồng quy định cụ thể về vấn đề này. Vì vậy, bài viết này Luật sư X sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cần thiết về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất và quyền sử dụng cho bên nhận chuyển nhượng; còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định.

Hình thức của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất: phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực và phải làm thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước cho phép các chủ thể được chuyển quyền sử dụng đất thông qua các hình thức: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  1. Thông tin của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng: tên, số CMND…. ; 
  2. Thông tin về thửa đất chuyển nhượng: loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất; thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng; thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng…
  3. Quyền, nghĩa vụ của các bên; 
  4. Giá chuyển nhượng; 
  5. Phương thức, thời hạn thanh toán; 
  6. Quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng; 
  7. Các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng đất; 
  8. Lời cam kết thông tin ghi trên hợp đồng là đúng sự thật

Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất

Cơ sở pháp lí cho việc thiết lập quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 59 Luật đất đai 2013. Về Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trên nguyên tắc không được ủy quyền trong việc quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần căn cứ xác lập quyền sử dụng đất. Bao gồm:

– Quyền sử dụng đất của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác được xác lập do nhà nước giao đất, cho thuê đất; hoặc công nhận quyền sử dụng đất.

Nhà nước giao đất cho cá nhân và các chủ thể khác và thông qua cơ quan có thẩm quyền để trao quyền sử dụng đất cho các chủ thể thông qua hình thức thuê đất. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân có sử dụng đất ổn định lâu dài phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đất được xác định là không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất của cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác được xác lập. Do được người khác chuyển quyền sử dụng đất. Phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

 

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là nội dung tư vấn về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan. Các vấn đề pháp lý về hợp đồng như hợp đồng dịch vụhợp đồng dân sự… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp.

Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline:  0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

– Có giấy chứng nhận. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai.
– Đất không có tranh chấp.
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
– Trong thời hạn sử dụng đất.

Tại sao cần hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất?

Để thực hiện chuyển nhượng, các bên phải làm hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật về hình thức và nội dung hợp đồng. Đây là bước đầu tiên của thủ tục chuyển nhượng. Không có hợp đồng, bạn không thể thực hiện giao dịch một cách hợp pháp.

Giá trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là bao nhiêu?

Quyền sử dụng đất là một loại tài sản được phép chuyển nhượng. Vì vậy, trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, các bên có quyền thỏa thuận giá chuyển quyền sử dụng đất. Giá thỏa thuận này phải dựa trên quy định của Luật Đất đai và khung giá đất do Chính phủ bạn hành và được cụ thể hóa thành bảng giá đất của từng tỉnh.

5/5 - (2 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm