Hủy hoại tài sản của người khác bị xử lý như thế nào?

Hủy hoại tài sản là hành vi cố ý làm cho tài sản của người khác mất giá trị sử dụng, không thể khôi phục lại tình trạng ban đầu. Hành vi này của người khác có thể đối mặt với hình phạt cao nhất là 20 năm tù khi giá trị tài sản rất cao nhưng cũng có thể chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Vậy khi nào hành vi hủy hoại tài sản của người khác bị xử phạt vi phạm hành chính? Khi nào thì bị xử lý hình sự? Điều này sẽ được Luật sư X làm rõ trong bài viết sau

Căn cứ:

  • Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;

  • Nghị định 167/2013/NĐ – CP 

Nội dung tư vấn:

1. Hành vi hủy hoại tài sản của người khác bị xử lý hình sự

Tội hủy hoại tài sản được quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc tài sản trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm:

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Về chủ thể phạm tội: Chủ thể của tội hủy hoại tài sản là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, không bị mắc các bệnh dẫn đến không có khả năng điều khiển hành vi.

Về mặt khách quan của tội hủy hoại tài sản: Người phạm tội có hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác. Hành vi hủy hoại tài sản là hành vi làm cho tài sản của người khác bị thiệt hại đến mức làm mất hẳn giá trị hoặc mất công năng hoặc bị tiêu hủy hoàn toàn.  Hành vi có thể được thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau như chủ động đập phá, đốt, bỏ mặc tài sản để bị hỏng dẫn đến tài sản bị mất công năng sử dụng

Giá trị tài sản bị hủy hoại phải từ 02 triệu đồng trở lên hoặc dưới 02 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
  • Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
  • Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
  • Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

Về mặt chủ quan: người phạm tội có lỗi cố ý

Về mặt khách thể (đối tượng bị xâm hại): là tài sản của người khác. Người phạm tội xâm hại quan hệ sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ.

2. Hành vi hủy hoại tài sản của người khác bị xử phạt vi phạm hành chính

Khi hành vi hủy hoại tài sản của người khác chưa nghiêm trọng đến mức xử lý hình sự, người có hành vi hủy hoại tài sản của người khác sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ – CP

Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;

Hy vọng bài viết có ích đối với bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tư vấn luật hình sự tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay