In ấn tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước bị tội gì?

Trong Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì các tội xâm phạm an ninh quốc gia là các tội nặng nhất. Sở dĩ như vậy là tầm quan trọng tiên quyết về các vấn đề chính trị – xã hội của đất nước.Một số phần tử phản động đã thông qua các tài liệu mà tuyên truyền, chống phá và rủ rê lôi kéo nhân dân vào con đường chống phá Nhà nước. Việc ngăn chặn hành vi này là điều quan trọng bậc nhất và là nghĩa vụ của toàn dân. Vậy người in ấn tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước bị tội gì? Luật sư X sau đây xin tư  vấn cho bạn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

1. In ấn tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước bị tội gì?

Tội in ấn tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước là một tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Tội này nằm trong một tội ghép ghi nhận ở Điều 117 với tên gọi “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm  nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

2. Cấu thành tội phạm 

Một người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội in ấn tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước khi người đó đáp ứng những điều kiện cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau:

  • Về mặt khách thể của tội phạm: Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam thông qua việc gây nghi ngờ, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, xâm phạm sự vững mạnh của chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, khách thể của tội phạm này là sự tồn tại, vững mạnh của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  • Về mặt khách quan của tội phạm: mặt khách quan của tội phạm này được thể hiện ở hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Cụ thể, người phạm tội có hành vi làm ra, tạo ra, xác lập thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân như viết, vẽ, dựng lên, sao chép, ghi âm, ghi hình, in ấn, chế tạo, sản xuất ra…thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo ra hình ảnh méo mó, phản cảm, sai lệch về việc làm, hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội nhằm gieo rắc những tư tưởng nghi ngờ, bất mãn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động tư tưởng, hành động chống đối, oán ghét, căm thù chính quyền hoặc có lời nói, việc làm xúc phạm chính quyền nhân dân. Tội phạm này có cấu thành hình thức. Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong những hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm.
  • Về mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích của người phạm tội là chống chính quyền nhân dân. Trường hợp người thực hiện hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm này nhưng không có mục đích chống chính quyền nhân dân thì không cấu thành tội phạm này mà tùy từng trường hợp cụ thể, người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu TNHS về một hoặc các tội phạm tương ứng khác.
  • Về mặt chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội phạm này có thể là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS và đã thực hiện hành vi phạm tội.

3. Hình phạt

Điều 117 BLHS năm 2015 quy định 3 khung hình phạt chính:

  • Khung 1: Quy định hình phạt tù từ 05 năm đến 12 năm, áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng, rất nghiêm trọng;
  • Khung 2: Quy định hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng;
  • Khung 3: Quy định người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt từ 01 năm đến 05 năm tù.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung quy định tại Điều 122 BLHS năm 2015, đó là tước một số quyền công dân từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Hy vọng bài viết hữu ích với bạn! Trân trọng.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư hình sự tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.