Không mất tiền khi gửi xe ở cơ quan nhà nước!

Vào làm việc tại cơ quan nhà nước nhưng lại mất tiền trông giữ xe, gửi xe đây là điều vô lý và xảy ra ở rất nhiều cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ:

  • Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007

Nội dung tư vấn

Biết được thông tin và nhằm hạn chế tình trạng này, ngày 02/08/2007 chính phủ đã ban hành Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg về  QUY CHẾ VĂN HOÁ CÔNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. Trong đó Điều 16 Quy định rất cụ thể:

Điều 16. Khu vực để phương tiện giao thông

Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc.

Văn bản này vẫn còn hiệu lực và đã nêu rõ ràng rằng, khi công dân đến làm việc và giao dịch phải được bố trí chỗ đỗ xe, gửi xe và không thu phí phương tiện giao thông.

TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay