Làm thêm được hưởng lương thế nào?

Vì tương lai con em chúng ta, ai mà chẳng có lúc phải cố gắng, nỗ lực làm thêm giờ, những mong có cuộc sống khấm khá hơn. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ những quy định về lương khi làm thêm giờ. LSX xin giới thiệu quy định của pháp luật về vấn đề này cho các bạn tham khảo? 

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ

Nội dung tư vấn

Một điều cơ bản mà ai cũng cần biết, đó là tiền lương khi đi làm thêm giờ hay làm vào ngày nghỉ luôn cao hơn so với bình thường. 

Bộ luật lao động quy định về tiền lương khi đi làm thêm như sau:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày

Cần chú ý với trường hợp làm thêm vào ngày lễ, tết:

  • Làm thêm ngày lễ, tết sẽ bằng 400% tiền lương bình thường ( 300% tiền lương ngày lễ, tết và 100% tiền lương của ngày đó)
  • Làm thêm ngày lễ vào ban đêm thì lương là 450% tiền lương bình thường (300% tiền lương ngày lễ, tết, 30% tiền lương làm việc vào ban đêm, 20% tiền lương làm thêm vào ban đêm và 100% tiền lương của ngày đó)
  • Làm thêm vào ngày lễ, tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì được nhận mức lương như làm thêm vào ngày lễ, tết chứ không được cộng dồn lương ngày lễ, tết + ngày nghỉ hàng tuần.
  • Làm thêm vào ngày nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì tiền lương nhận được bằng 200% tiền lương bình thường

Khi cả xã hội vui chơi thì mình lại phải đi làm, thật vất vả phải không. Hãy ghi nhớ để bảo vệ quyền lợi nhé.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay