Lỗi đối với không chấp hành kiểm tra ma túy đối với xe ô tô

Căn cứ pháp lý: 

  • Điểm c khoản 9 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Mức phạt: 7.000.000đ – 8.000.000đ 

Mức phạt cụ thể: 7.500.000đ (Nguyên tắc phạt tiền cụ thể)

Nội dung điều luật:

Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

9. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ.

 

Hình phạt bổ sung:

Khoản 11 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP:

11. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (trong trường hợp có Giấy phép lái xe) hoặc phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe) đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

 

Điểm đ khoản 12  Nghị định 46/2016/NĐ-CP:

đ) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a Khoản 8, Khoản 9 Điều này, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 04 tháng đến 06 tháng. 

Căn cứ: Điểm d khoản 12 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

 

Luật sư chuyên giải quyết vụ việc liên quan tai nạn, tranh chấp, bồi thường trong vấn đề giao thông, vận tải: 0833.102.102

 

 

Từ khóa: