Mẫu đơn ly hôn mới nhất tại Hà Nội

Mẫu đơn ly hôn mới nhất tại Hà Nội

Mẫu đơn ly hôn là hồ sơ bắt buộc khi thực hiện thủ tục ly hôn. Luật sư X hân hạnh cung cấp mẫu đơn ly hôn mới nhất giúp quý khách tải và sử dụng.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014

Hãy liên hệ Luật sư X khi có nhu cầu ly hôn nhanh tại Hà Nội: 0833 102 102

Hướng dẫn làm mẫu đơn ly hôn mới nhất 2021

1. Tải mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất tại Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận / Huyện …………………………………..

Chúng tôi là:

Họ và tên vợ:                                          Sinh năm: ……………………………………

CMND số: ……………………….   cấp ngày: …………………………………………

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………….             Điện thoại: ………………………..

Tên cơ quan và địa chỉ nơi làm việc:………………………………………………………

Thu nhập bình quân hàng tháng: …………………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………

Tạm trú: ………………………………………………………………………………………..

Và:

Họ và tên chồng :                                          Sinh năm: ………………………………

CMND số: ……………………….   cấp ngày: …………………………………………

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………….             Điện thoại: ………………………..

Tên cơ quan và địa chỉ nơi làm việc:………………………………………………………

Thu nhập bình quân hàng tháng: …………………………………………………………..

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………

Tạm trú: ………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm đăng ký kết hôn: …………………………………………………………

Nơi đăng ký kết hôn: ………………………………………………………………………..

Về tình cảm:

(ghi: Thời điểm bắt đầu về chung sống với nhau? Chung sống tại đâu? Khi nào phát sinh mâu thuẫn? Lý do mâu thuẫn? Ly thân từ khi nào?)

Nay chúng tôi thống nhất thuận tình ly hôn

  • Về con chung: không có
  • Về tài sản chung của vợ chồng: (Bao gồm động sản + Bất động sản) và các khoản nợ chung:

+ Về động sản: không có

+ Về bất động sản: không có

+ Các khoản nợ chung: không có

 

………………, ngày …. tháng ….. năm 2020

Người làm đơn

(Cả vợ và chồng ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo bài viết: Dịch vụ ly hôn thuận tình tại Hà Nội

2. Tải mẫu đơn ly hôn đơn phương mới nhất tại Hà Nội

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———————————

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v Ly Hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận ………………………………………..- Thành phố Hà Nội

Người khởi kiện: ………………………………………………………….. Sinh năm: …./…../…….

CMTND (Hộ Chiếu) số: ……………… Cấp ngày: …………………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký HKTT: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..

Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………………..

Người bị kiện: ………………………………………………………….. Sinh năm: …./…../…….

CMTND (Hộ Chiếu) số: ……………… Cấp ngày: …………………………………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký HKTT: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..

Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………………..

Nội dung xin ly hôn:

Tôi và …………………………………. có đằn ký kết hôn ngày …. tháng….. năm…… tại……

……………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu chung sống không có đăng ký kết hôn nêu rõ lý do, thời gian chung sống): …..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Về tình cảm: Hai người chung sống với nhau từ ngày …. tháng….. năm…… tại……….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày …../……./……… Nguyên nhân mâu thuẫn do vợ chồng: ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Về con chung: Vợ chồng có mấy con chung: ……………………………………………………

  1. Họ và tên: ………………………………………………………. Sinh ngày: ……./……/………
  2. Họ và tên: ………………………………………………………. Sinh ngày: ……./……/………

Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn (nếu không thỏa thuận được ghi rõ ý kiến đề nghị giải quyết) ……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Về tài sản: Tài sản chung của vợ, chồng có những gì? (Nêu từng loại tài sản; mua năm nào; giá bao nhiêu; hiện nay ai quản lý sử dụng; giá hiện nay đã qua sử dụng): …………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Về nhà ở, quyền sử dụng đất: Nhà ở, quyền sử dụng đất của vợ, chồng (mua xây năm nào? Giá bao nhiêu? Diện tích nhà, đất giá hiện nay, thỏa thuận về phân chia nhà, đất)

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nếu không thỏa thuận thì đề nghị chia như thế nào?:  …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nếu là nhà, đất của cha, mẹ vợ (chồng) hoặc của người khác thì nêu rõ họ, tên, địa chỉ của chủ sở hữu nhà đất ở đó: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Về vay nợ: …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Hà Nội, Ngày …… Tháng ……… năm 20…

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo bài viết: Dịch vụ ly hôn đơn phương tại Hà Nội

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục ly hôn

1. Mẫu đơn ly hôn mua ở đâu?

Đơn xin ly hôn có thể được mua tại Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn. Có thể là toà án nhân dân cấp Huyện hoặc cấp Tỉnh khi có yếu tố nước ngoài.

2. Mẫu đơn xin ly hôn có đánh máy được không?

Đơn ly hôn đánh máy được pháp luật cho phép và thừa nhận miễn sao đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật, đầy đủ chữ ký của các bên đương sự hợp lệ.

3. Mẫu đơn xin ly hôn viết tay được không?

Đơn ly hôn viết tay được pháp luật cho phép và thừa nhận miễn sao đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật, đầy đủ chữ ký của các bên đương sự hợp lệ.

4. Nộp đơn ly hôn ở đâu?

Có một kinh nghiệm đó là mua đơn ly hôn tại đâu sẽ nộp đơn tại đó. Có nghĩa rằng việc nộp đơn sẽ căn cứ trên những yếu tố như sau:

  • Nếu thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương: Nộp đơn ly hôn tại nơi bị đơn cư trú (ví dụ: nếu vợ là người muốn ly hôn sẽ nộp ở toà án nhân dân cấp Huyện nơi chồng đang cư trú);
  • Nếu thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình: Nộp đơn ly hôn theo thoả thuận của hai bên, có nghĩa rằng sẽ nộp ở nơi chồng hoặc vợ cư trú.
  • Nếu có yếu tố nước ngoài: Một trong hai bên là người nước ngoài, việc nộp đơn sẽ vượt một cấp so với thông thường (Nếu thông thường thực hiện tại cấp Huyện thì khi ly hôn có yếu tố nước ngoài sẽ nộp đơn tại Toà án nhân dân cấp Tỉnh).

5. Nội dung đơn ly hôn gồm những gì?

Đơn xin ly hôn bản chất là một đơn khởi kiện dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015, theo đó cần tuân thủ những thể thức quy định tại Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự như sau:

4. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:
a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.
Hi vọng bài viết “Mẫu đơn ly hôn tại Hà Nội” sẽ có ích với bạn!