Dịch vụ ly hôn thuận tình tại Hà Nội

Nếu như kết hôn là khởi đầu để xác lập nên quan hệ vợ chồng thì li hôn có thể coi là điểm cuối của hôn nhân khi quan hệ này thực sự tan rã. Khi đời sống hôn nhân không thể duy trì được nữa thì li hôn là một giải pháp cần thiết cho cả đôi bên vợ chồng cũng như cho xã hội. Li hôn giải phóng cho các cặp vợ chồng và các thành viên khác trong gia đình thoát khỏi những mâu thuẫn, bế tắc trong cuộc sống. Bạn đang gặp vấn đề trong việc viết đơn li hôn thuận tình? Bạn đang gặp khó khăn về hoàn thiện hồ sơ li hôn thuận tình của vợ chồng mình? Hay hơn nữa là bạn và đối phương không biết bắt đầu từ đâu khi tiến hành thủ tục li hôn thuận tình? Dịch vụ luật sư ly hôn thuận tình của Luật sư X chính là giải pháp hữu hiệu dành cho bạn.

 

Căn cứ pháp lý

 • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
 • Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Nội dung tư vấn 

1. Thuận tình li hôn là gì? 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về ly hôn thuận tình như sau: 

Điều 55: Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Theo đó, có thể thấy thuận tình li hôn khác với ly hôn đơn phương ở điểm đó là trường hợp cả vợ và chồng cùng yêu cầu chấm dứt hôn nhân được thể hiện bằng đơn thuận tình li hôn của vợ chồng. Đơn xin li hôn thuận tình phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường về nguyên nhân li hôn, mâu thuẫn vợ chồng. Trong trường hợp không thỏa thuận được về vấn đề chia tài sản thì có thể tách riêng yêu cầu chia tài sản thành một vụ án khác sau khi ly hôn.

 2. Căn cứ ly hôn trong trường hợp thuận tình ly hôn. 

Thứ nhất, vợ chồng cùng thể hiện ý chí là mong muốn li hôn. 

Theo quy định của pháp luật, người vợ và người chồng cùng thuận tình li hôn là thể hiện rõ ý chí, ý nguyện của các bên về việc giải quyết mối quan hệ hôn nhân giữa hai vợ chồng. Khi bản thân hai vợ chồng xét thấy cuộc sống gia đình không hạnh phúc, cuộc sống chung có nhiều khúc mắc, không đạt được mục đích của cuộc hôn nhân và họ tự nhận thức được việc li hôn là cần thiết thì hai vợ chồng đồng tình cùng nhau yêu cầu tòa án giải quyết việc li hôn. Trong quá trình hòa giải, Thẩm phán có thể tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh cần thiết, thậm chí có thể tìm hiểu để làm rõ động cơ xin li hôn của các đương sự. Để xem xét áp dụng thủ tục thuận tình li hôn, Tòa án chỉ căn cứ vào sự đồng thuận ý chí của vợ chồng vào thời điểm nộp đơn yêu cầu li hôn. Tuy nhiên để tòa án công nhận cho hai vợ chồng thuận tình li hôn thì sự đồng nhất ý chí của vợ chồng phải được thống nhất từ thời điểm nộp đơn đến hết quá trình giải quyết yêu cầu thuận tình li hôn. Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì, ý chí của con người là yếu tố bất định, luôn có khả năng thay đổi. Quan hệ vợ chồng trước khi là một quan hệ pháp lí thì nó đã là một quan hệ tình cảm, do đó, nó luôn có khả năng thay đổi trong quá trình Tòa án giải quyết yêu cầu li hôn. 

Ý chí tự nguyện li hôn phải do chính vợ và chồng tự mình thể hiện vì đây là quyền gắn liền với nhân thân của vợ chồng. Muốn thể hiện ý chí tự nguyện của mình, trước tiên vợ chồng phải có khả năng thể hiện ý chí, nghĩa là người chồng cần phải có năng lực hành vi dân sự. Khi xem xét giải quyết yêu cầu thuận tình li hôn, nếu tòa án nhận thấy một bên vợ, chồng hoặc cả hai bên vợ chồng đều bị tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì không thể công nhận ý chí của hai bên vợ chồng đó. 

Thứ hai, sự thể hiện ý chí phải thống nhất với ý chí của hai bên vợ chồng. 

Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp hai vợ chồng có yêu cầu thuận tình li hôn, sự tự nguyện của hai vợ chồng khi yêu cầu chấm dứt hôn nhân là một căn cứ quyết định việc chấm dứt hôn nhân. Việc thể hiện ý chí thật sự tự nguyện li hôn của hai vợ chồng đều phải xuất phát từ trách nhiệm đối với gia đình họ, phù hợp với yêu cầu của pháp luật về chuẩn mực, đạo đức xã hội, đồng thời cả hai bên đều nhận thức được hậu quả của việc li hôn. 

Để được xác định là thuận tình li hôn thì sự thể hiện ý chí muốn li hôn phải được thống nhất với ý chí thực sự của vợ chồng. Đó là sự tự do ý chí, không bên nào bị cưỡng ép, lừa dối. Khoản 9 điều 3 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định cưỡng ép li hôn là ” là hành vi buộc người khác phải ly hôn trái với nguyện vọng của họ”. tức là bắt vợ chồng phải ly hôn trong khi họ mong muốn duy trì quan hệ hôn nhân. Biểu hiện dưới các hành vi như đối xử tàn tệ, gây đau khổ về thể xác hay tinh thần cho vợ chồng; đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, tài sản cho bản thân người vợ hoặc chồng… làm cho người vợ hoặc chồng phải ly hôn khi họ mong muốn duy trì mối quan hệ.

Vợ hoặc chồng chỉ được coi là tự nguyện li hôn nếu mỗi bên vợ, chồng đều không bị tác động bởi bên kia hay bất kì người nào khác khiến họ phải li hôn trái với nguyện vọng của mình. Mặt khác, nguyện vọng đó phải đến từ những nhận thức đúng đắn của vợ chồng đối với tình trạng quan hệ vợ chồng của mình. Trường hợp một bên vợ chồng hay cả hai bên bị bên kia hay bên thứ ba lừa dối, dẫn đến nhận thức sai lầm về tình trạng quan hệ vợ chồng nên đưa ra yêu cầu li hôn thì đó cũng là biểu hiện của việc không thực sự tự nguyện li hôn. 

Thứ ba, sự tự nguyện thực sự của vợ chồng chỉ là căn cứ để tòa án xem xét việc giải quyết  thuận tình li hôn. 

Trong trường hợp thuận tình li hôn, ngoài ý chí thật sự tự nguyện xin li hôn của vợ chồng, đòi hỏi hai vợ chồng còn phải có sự thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con. Sở dĩ, khi vợ chồng li hôn thì hậu quả pháp lí không chỉ là chấm dứt quan hệ hôn nhân mà còn làm thay đổi quan hệ sở hữu, thay đổi quyền và nghĩa vụ đối với con cái của vợ chông và có thể làm phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng. Do đó, xuất phát từ yêu cầu bảo vệ quyền lợi của những  người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tòa án không thể chỉ dựa vào những căn cứ thuận tình li hôn mà còn phải xem xét cả quyền, lợi ích của những chủ thể có liên quan để giải quyết yêu cầu thuận tình li hôn. Sau khi nam nữ li hôn thì chế độ tài sản của vợ chồng cũng chấm dứt. Nếu vợ chồng không thỏa thuận được hoặc tuy có thỏa thuận nhưng không đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của con thì tòa không giải quyết yêu cầu thuận tình li hôn. 

3. Thủ tục thuận tình ly hôn.

Theo quy định tại Điều 361, dẫn chiếu tới khoản 2 Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận ly hôn thuận tình sẽ được thực hiện theo các quy định tại chương XXIII – Quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự ( từ Điều 361 đến Điều 375) và chương XXVII – Thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn (từ Điều 396 đến Điều 397).

Theo quy định trên, thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn được xác định như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ ly hôn thuận tình tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu thuận tình li hôn, vậy hồ sơ ly hôn thuận tình gồm những gì?
  • Đơn xin ly hôn thuận tình (Theo mẫu có sẵn). Ở đây bạn có thể đến tòa án nhân dân để mua đơn với chi phí từ 10.000đ đến 50.000đ/ 1 đơn ly hôn thuận tình hoặc có thể tải những mẫu đơn ly hôn thuận tình ngay phía dưới để có thể in ra và sử dụng. Theo kinh nghiệm thực hiện thủ tục ly hôn thuận tình tại Hà Nội thì gần như mỗi tòa án nhân dân sẽ có một mẫu đơn khác nhau, có tòa án sẽ yêu cầu công dân mua đơn có dấu của tòa mới được chấp nhận. Để tránh mất thời gian thực hiện thủ tục ly hôn thì tôi khuyên bạn nên lên trực tiếp phòng văn thư – Tòa án nhân dân nơi cư trú để mua mẫu đơn ly hôn thuận tình: Tham khảo thêm mẫu đơn ly hôn thuận tình tại đây
  • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là văn bản rất cần thiết khi giải quyết ly hôn thuận tình. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sẽ giúp chứng minh quan hệ hôn nhân trên mặt pháp ly của cả hai người yêu cầu giải quyết thủ tục ly hôn thuận tình. Nhiều tòa án sẽ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản chính nhưng theo kinh nghiệm giải quyết ly hôn thuận tình thì bạn chỉ cần sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký kết hôn là được.
  • Sổ hộ khẩu của hai bên vợ chồng – Sổ hộ khẩu là giấy tờ mà tòa án yêu cầu để ly hôn thuận tình nhằm xác định rõ thẩm quyền giải quyết. Khi thuận tình ly hôn thì thẩm quyền giải quyết là tòa án nơi đương sự cư trú. Do đó đổi với nhiều trường hợp ly thân đã lâu thì sẽ được linh hoạt trong lựa chọn giải quyết thủ tục ly hôn thuận tình khi có thể chọn tòa án nơi vợ hoặc nơi chồng cư trú. Sổ hộ khẩu chính là giấy tờ để xác định điều đó.
  • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc căn cước công dân của hai vợ chồng – Thông thường thì khi nộp đơn tại tòa không nhất thiết phải có sự có mặt của cả hai vợ chồng. Chỉ cần vợ hoặc chồng đại diện nộp đơn có chữ ký của bên kia là được chấp thuận. Tư cách nộp đơn ly hôn thuận tình rất quan trọng khi nộp đơn phải xuất trình những giấy tờ tùy thân như: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
  • Giấy khai sinh của các con 
  • Giấy tờ về tài sản chung cần giải quyết trong ly hôn thuận tình
 • Bước 2: Sau khi nhận đơn khởi kiện ly hôn cùng hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tòa án kiểm tra đơn, sau đó ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí ly hôn. 
 • Bước 3: Tiến hành nộp tạm ứng án phí ly hôn tại Chi cục Thi hành án dân sự và nộp lại biên lai nộp tiền án phí cho Tòa
 • Bước 4: Tòa án ra thông báo thụ lí ly hôn thuận tình. Một yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn để được thụ lý cần đáp ứng những điều kiện sau:
  • Thứ nhất, người yêu cầu có quyền yêu cầu và có năng lực hành vi tố tụng dân sự.
  • Thứ hai, nộp đơn yêu cầu đúng thẩm quyền của Tòa án
  • Thứ ba, sự việc chưa được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.
  • Thứ tư, đáp ứng yêu cầu về đơn khởi kiện quy định tại Điều 362.
  • Thứ năm, nộp tạm ứng lệ phí sơ thẩm (trừ trường hợp được miễn).
 • Bước 5: Xác định hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của vợ, chồng, con
 • Bước 6: Tòa án tiến hành hòa giải (trong thời hạn 15 ngày làm việc).
 • Bước 7: Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình li hôn (Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hòa giải không thành, người có yêu cầu không thay đổi quyết định về việc ly hôn).

4. Vì sao quý khách hàng nên lựa chọn sử dụng dịch vụ luật sư đại diện vụ việc ly hôn thuận tình của Luật sư X?

Thứ nhấtLuật sư X là thương hiệu chất lượng và uy tín hàng đầu về tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình nói chung và ly hôn nói riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với một đội ngũ luật sư được đào tạo bài bản, chuyên sâu về pháp luật, có kỹ năng hành nghề và giàu kinh nghiệm, thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều tình huống thực tế phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, chúng tôi tự tin có thể đồng hành và tư vấn cho quý khách hàng xuyên suốt các giai đoạn trong quá trình giải quyết yêu cầu công nhận thuân tình li hôn. 

Thứ hai, chi phí hợp lý: Luật sư X luôn mong muốn cung cấp dịch vụ pháp lý ở mức cao nhất với chi phí phù hợp nhất đối với hoàn cành, điều kiện và mong muốn của khách hàng.

Thứ ba, tiết kiệm thời gian: Thời gian là vô giá, chúng tôi – với kinh nghiệm dày dặn qua thực tiễn tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc tất các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, đặc biệt là về hôn nhân gia đình, có thể đảm bảo việc thực hiện thủ tục nộp đơn yêu cầu li hôn thuận tình cho tòa án, kĩ năng giải quyết những thủ tục pháp lý liên quan một cách nhanh gọn và hợp pháp nhất.

Thứ tư, tiết kiệm công sức. Có thể nói, việc nộp hồ sơ yêu cầu li hôn thuận tình được thực hiện bởi những người không am hiểu về các thủ tục hành chính sẽ rất dễ gặp phải sự khó dễ, sách nhiễu từ phía cơ quan hành chính. .Đừng quá lo lắng. Tất cả những thủ tục ấy, đã có chúng tôi- đội ngũ “lương y pháp lí” của Luật sư X,  hứa hẹn sẽ đưa ra cho bạn những “pháp đồ điều trị” hiệu quả và ít tốn kém nhất. Thay vì vài tháng dài đằng đẵng với chục lần “ghé thăm” tòa án, khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi,  bạn chỉ mất 1 tháng và đến tòa 2 lần mà thôi. 

Thứ năm, bằng sự uy tín trong quá trình làm việc, chúng tôi đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết đối với các cơ quan, ban ngành trong bộ máy nhà nước và các đối tác. Qua đó, sẽ được tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng nhất khi thực hiện dịch vụ đại diện việc li hôn thuận tình, đơn cử như được tạo điều kiện hơn khi nộp hồ sơ yêu cầu cho tòa án có thẩm quyền giải quyết thuận tình li hôn của vợ, chồng. 

5. Quý khách hàng sẽ được chúng tôi hỗ trợ những gì?

 • Luật sư cung cấp những kiến thức pháp lý cơ bản về việc thuận tinh li hôn, giúp quý khách hàng giải đáp mọi thắc mắc pháp lý liên quan đến vấn đề thuận tình li hôn. 
 • Đại diện khách hàng thực hiện việc soạn thảo đơn li hôn thuận tình.
 • Đại diện khách hàng hoàn thiện và nộp hồ sơ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú, làm việc của vợ hoặc chồng. Hồ sơ ly hôn thuận tình bao gồm:
  •  Đơn xin ly hôn thuận tình, gồm các nội dung chính: 
   • Ngày tháng năm làm đơn yêu cầu;
   • Tên Tòa án nhận đơn; 
   • Họ và tên, nơi cư trú, làm việc của hai vợ chồng (Thông tin cá nhân);
   • Trình bày những thông tin nhằm yêu cầu tòa án giải quyết; 
   • Danh mục tài liệu chứng cứ làm căn cứ cho những trình bày trên.
  • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính)
  •  Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực);
  • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản sao có chứng thực);
  • Bản sao giấy khai sinh của con (nếu có).
  • Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh tài sản chung.
 • Đại diện quý khách hàng trao đổi với tòa án, hướng dẫn khách hàng đến làm việc với tòa án và đồng hành cùng khách hàng tham gia các phiên họp hòa giải.
 • Những công việc khác để hỗ trợ giải quyết ly hôn thuận tình nhanh chóng nhất

Hãy liên hệ với tôi ngay khi Quý khách có nhu cầu về sử dụng dịch vụ ly hôn thuận tình. Hân hạnh được hỗ trợ quý khách theo đường dây nóng: 0833 102 102

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

 

 

Từ khóa: , ,