Mẫu đơn ly hôn thuận tình và Mẫu đơn ly hôn đơn phương CHUẨN NHẤT

Đơn ly hôn là văn bản không thể thiếu khi tiến hành thủ tục ly hôn tại Tòa án. Một mẫu đơn ly hôn chuẩn và chính xác sẽ giúp tiết kiệm thời gian, hoàn tất giấy tờ và nhanh chóng quá trình giải quyết ly hôn đơn phương, ly hôn thuận tình. Luật sư X xin cung cấp mẫu đơn ly hôn chuẩn nhất để các bạn tiện theo dõi và tham khảo

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

Trong quá trình đại diện thực hiện thủ tục ly hôn đơn phương tôi nhận thấy rằng, hầu hết những tòa án nhân dân thụ lý yêu cầu ly hôn lại có những điều kiện khác nhau về đơn ly hôn mặc dù theo quy định của pháp luật thì Đơn ly hôn có thể viết tay hoặc đánh máy miễn là có đầy đủ nội dung như sau:

Điều 362. Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

b) Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Những tài liệu gửi kèm theo đơn:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn

5. Một số giấy tờ khác có liên quan

Chú thích: Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc thuận tình ly hôn; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

Cách viết đơn ly hôn:

Về quan hệ hôn nhân: đối với phần nội dung đơn, nguyên đơn có quyền ghi nhận lại toàn bộ thời gian, quá trình chung sống giữa hai vợ chồng như: Tại sao xin ly hôn? (Do ngoại tình/cờ bạc/bạo hành gia đình, hay lý do nào khác….), mâu thuẫn phát sinh do đâu ? đã ly thân hay chưa ? hoặc thời gian sống ly thân là từ bao giờ đến bao giờ, quyết định ly hôn từ khi nào.

Về con chung: Hai người trình bày rõ vợ chồng có mấy người con, nếu chưa có con chung ghi chưa có, yêu cầu được nuôi dưỡng và cấp dưỡng đối với từng người con, nhu cầu và quyết định của người con (nếu đứa bé đã từ đủ 07 tuổi trở lên)…. theo kết quả thỏa thuận. Hai bên không thỏa thuận được quyền nuôi con, đề nghị tòa án căn cứ theo các quy định pháp lý hiện hành và phân chia quyền nuôi con và cấp dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

Về tài sản chung: Khi hai vợ chồng có tài sản chung, hai bên đã thỏa thuận thế nào thì có thể ghi rõ đề nghị kèm theo thông tin cụ thể về từng loại tài sản. Còn nếu không có thì cũng nêu rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.

Về nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có hoặc ghi nợ chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia.

Trên thực tế giải quyết vụ việc ly hôn thì nhiều tòa án có những cách hiểu chưa chính xác về sử dụng mẫu đơn, thậm chí nhiều tòa án còn yêu cầu đương sự mua mẫu đơn do tòa cung cấp, có đóng dấu treo mới thụ lý giải quyết. Yêu cầu này không phù hợp với tinh thần pháp luật hiện hành.

Để tiện cho Quý vị tham khảo, Luật sư X xin cung cấp mẫu đơn ly hôn đơn phương và thuận tình tại các quận huyện nội, ngoài thành tại Hà Nội để Quý vị tham khảo và hiểu rõ hơn.

MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH

Dưới đây là mẫu đơn ly hôn thuận tình tại một quận trung tâm Thành phố Hà Nội – Quận Hoàn Kiếm:

Tham khảo thêm: Dịch vụ ly hôn thuận tình tại Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

THỎA THUẬN NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM

Người yêu cầu:

+ Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh…………………………………………………………………….

Chứng minh thư số: …………………………….Cấp ngày: ………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………

Nơi làm việc: ………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………….fax…………..Địa chỉ thư điện tử: ………………………..

+ Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh…………………………………………………………………….

Chứng minh thư số: …………………………….Cấp ngày: …………………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………..

Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………….fax…………..Địa chỉ thư điện tử: ………………………..

Đăng ký kết hôn: ngày ……. tháng …… năm

Nơi đăng ký kết hôn: ……………………………………………………………………..

Về tình cảm: (Vợ chồng hạnh phúc đến khi nào? Mẫu thuẫn vợ chồng? Nguyên nhân mâu thuẫn? Lý do ly hôn. Trong quá trình mâu thuẫn đã được cơ quan tổ chức nào khuyên giải? Kết quả như thế nào?)

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Nay đề nghị Tòa Án:

1 – Công nhận thuận tình ly hôn.

2 – Công nhận sự thỏa thuận sau:

Về con chung: (Họ tên, tuổi của từng con, sau khi ly hôn ai nuôi con, đóng góp nuôi con như thế nào): …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Về tài sản:

+ Tài sản chung của vợ chồng có những gì? Ghi rõ sự thỏa thuận phân chia tài sản chung sau khi ly hôn? Nếu không có tài sản thì ghi rõ tài sản không có: …..

…………………………………………………………………………………………….

+ Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng: 

…………………………………………………………………………………………….

+ Có ai vay nợ vợ chồng? Hay vợ chồng có vay nợ ai?

…………………………………………………………………………………………….

Về nhà ở: (Nhà tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng về nhà ở sau khi ly hôn): …………………………………………………………………………………………

+ Họ tên địa chỉ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết các yêu cầu trên (nếu có): …………………………………………………………………………

+ Các tài liệu chứng cứ gửi kèm theo đơn ………………………………………………..

+ Các thông tin khác xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu………………………

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2018

Người yêu cầu

(Vợ chồng ký, ghi rõ họ tên)

MẪU ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Mẫu đơn ly hôn đơn phương tại Quận Hoàn Kiếm:

Tham khảo thêm: Dịch vụ ly hôn đơn phương tại Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM

Họ và tên người khởi kiện: …………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh……………………………………………………………

Chứng minh thư số: …………………………….Cấp ngày: ……………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….

Nơi làm việc: …………………………………………………………………….

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác): …………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………….fax…………..Địa chỉ thư điện tử: ……………….

Họ tên người bị kiện: ……………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh……………………………………………………………

Chứng minh thư số: …………………………….Cấp ngày: ……………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….

Nơi làm việc: …………………………………………………………………….

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác): …………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………….fax…………..Địa chỉ thư điện tử: ……………….

Đăng ký kết hôn: ngày ……. tháng …… năm …….

Tại: ……………………………………………………………………………….

Về tình cảm: (Vợ chồng hạnh phúc đến khi nào? Mẫu thuẫn vợ chồng? Nguyên nhân mâu thuẫn? Lý do ly hôn. Trong quá trình mâu thuẫn đã được cơ quan tổ chức nào khuyên giải? Kết quả như thế nào?)

……………………………………………………………………………………

Đề nghị Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Về con chung: (Họ tên, tuổi của từng con, sau khi ly hôn ai nuôi con, đóng góp nuôi con như thế nào): 

……………………………………………………………………………………

Về tài sản:

+ Tài sản chung của vợ chồng có những gì? Nguyện vọng về tài sản chung sau khi ly hôn? Nếu tự thỏa thuận xong đề nghị ghi rõ sự thỏa thuận: ………………

……………………………………………………………………………………

+ Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng nếu ly hôn: ………

……………………………………………………………………………………

+ Có ai vay nợ vợ chồng? Hay vợ chồng có vay nợ ai?

……………………………………………………………………………………

Về nhà ở: (Nhà tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng về nhà ở sau khi ly hôn): …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

+ Họ tên địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

……………………………………………………………………………………

+ Họ tên địa chỉ của người làm chứng (nếu có).

……………………………………………………………………………………

*Tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ pháp luật.

……………………………………………………………………………………

*Các thông tin khác xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.

……………………………………………………………………………………

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018

Người làm đơn

(Ghi rõ họ tên)

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  • LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư ly hôn Việt Nam
  • Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay