Mẫu đơn xin thay đổi tên trong sổ đỏ năm 2022

bởi Trúc Hà
Mẫu đơn xin thay đổi tên trong sổ đỏ năm 2022

Chào Luật sư X, ba tôi vừa mua thửa đất và đã làm được cấp giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào năm 2018. Gần đây ba tôi cần thế chấp thửa đất này để vay vốn thì phát hiện ra tên của ba tôi bị sai so với với sổ hộ khẩu và căn cước công dân đã nộp lúc làm thủ tục sang tên. Vậy ba tôi muốn thay đổi tên trong sổ đỏ phải làm thế nào? Mẫu đơn xin thay đổi tên trong sổ đỏ quy định như thế nào? Xin được tư vấn.

Chào bạn, để giải đáp thắc mắc hãy cùng Luật sư X tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Căn cứ pháp lý

Đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ là gì?

Đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là loại giấy tờ được sử dụng trong trường những thông tin được đề cập trong Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự sai sót, thiếu thông tin hoặc nhầm lẫn cần phải đính chính lại.

Đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng trong trường hợp Tổ chức, cá nhân đã được cấp Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nội dung trong Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó có sai sót, thiếu, do đó họ sử dụng Đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đính chính lại thông tin phù hợp và chính xác.

Khi nào được đính chính thông tin sổ đỏ?

Trong quá trình đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ/sổ hồng) có thể vẫn phát sinh sai sót. Lúc này, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc người sử dụng đất có thể căn cứ quy định tại Điều 106 Luật Đất đai 2013 về để thực hiện đính chính thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

  1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Theo đó, bạn phát hiện thấy sai sót thông tin số căn cước công dân, nơi thường trú trên sổ đỏ so với giấy tờ bạn đã được cấp thì bạn có quyền đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đính chính thông tin trên sổ đỏ cho chính xác.

Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Như vậy, không phải tất cả các trường hợp sai sót thông tin Giấy chứng nhận đều phải có đơn đề nghị, chỉ trường hợp sai sót mà do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mới phải có đơn.

Mẫu đơn xin thay đổi tên trong sổ đỏ năm 2022
Mẫu đơn xin thay đổi tên trong sổ đỏ năm 2022

Hồ sơ đính chính sổ đỏ gồm những gì?

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp gồm có:

– Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

– Bản gốc Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp.

Mẫu đơn đính chính tên trong sổ đỏ

Trình tự thủ tục đính chính sổ đỏ

Căn cứ khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận như sau:

– Bản gốc Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng đã cấp).

– Đơn đề nghị đính chính thông tin Giấy chứng nhận nếu sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

  • Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ đính chính hoặc nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đính chính thông tin.

– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

– Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp.

Bước 3: Trao kết quả.

– Thời gian thực hiện thủ tục đính chính:

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, thời gian trên không tính các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.

Phí và lệ phí đính chính thông tin sổ đỏ là bao nhiêu?

Các loại phí và lệ phí khi thực hiện đính chính thông tin sổ đỏ bao gồm các loại lệ phí sau:

  • Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai.
  • Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.
  • Phí cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp có yêu cầu).

Mức phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân từng tỉnh, thành phố quy định, tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, và về nguyên tắc phải đảm bảo như sau:

  • Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác.
  • Mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Hướng dẫn viết đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ

– Nơi gửi:

  • Cơ quan được gửi đến là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót nếu người viết đơn là tổ chức có thông tin Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần đính chính.
  • Cơ quan được gửi là Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót nếu người viết đơn là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu đính chính thông tin Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Địa chỉ: Ghi chính xác địa chỉ nơi thường trú của người có yêu cầu đính chính thông tin Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Nội dung cần đính chính: Trong đó trình bày những nội dung bị sai sót, thiếu hoặc nhầm lẫn trong Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Lý do sai sót và cung cấp lại thông tin chính xác để đề nghị đính chính thông tin.

– Số cấp Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Ghi chính xác số được in trên Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.

– Ngày cấp: Ghi chính xác theo ngày đã được cấp được ghi trong Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề “Mẫu đơn xin thay đổi tên trong sổ đỏ năm 2022″. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến thủ tục kết hôn với người nước ngoài…. của Luật Sư X, hãy liên hệ: 0833.102.102.

Hoặc qua các kênh sau:

FaceBook: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn giải quyết đính chính sổ đỏ là bao lâu?

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn thực hiện việc đính chính Sổ đỏ như sau:
– Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thẩm quyền giải quyết thủ tục đính chính thông tin

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013, khoản 1 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, khi phát hiện phần tên chủ sử dụng đất có sai sót thì bạn có thể nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành đính chính.

Thực hiện đính chính sổ đỏ ở đâu?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cũng như có thẩm quyền quyết định việc đính chính sổ đỏ là Văn phòng đăng ký đất đai tại nơi có mảnh đất đó. Căn cứ Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ đề nghị đính chính sổ đỏ cần có các loại giấy tờ như sau:
Nếu thông tin bị sai sót do lỗi của người sử dụng đất thì người đó cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm: Bản gốc Giấy chứng nhận có thông tin bị sai sót và Đơn đề nghị đính chính sổ đỏ, nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai.
Nếu thông tin bị sai sót do văn phòng đăng ký đất đai phát hiện ra thì phải thông báo ngay cho người sử dụng đất biết, đồng thời yêu cầu họ nộp lại sổ đỏ đã cấp để thực hiện việc đính chính (không cần đơn đề nghị mà chỉ cần nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận).

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm