Mẫu giấy ủy quyền tạm ngừng của công ty TNHH 1 thành viên

Tạm ngừng kinh doanh là hình thức phổ biến được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Thực tế, không phải ai cũng hiểu rõ về những loại giấy tờ bắt buộc trong 1 bộ hồ sơ tạm ngừng. Để soạn bộ hồ sơ tạm ngừng, doanh nghiệp sẽ phải soạn giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh. Vậy giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh gồm những gì? Mời bạn tham khảo bài viết sau đây!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Dựa vào tên gọi, có thể thấy công ty TNHH 1 thành viên là công ty có 1 thành viên. Thành viên đó có thể là cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu.

Theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty, cụ thể, tại điều 72 Luật Doanh nghiệp 2014:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Mặc dù cùng là do 1 chủ sở hữu thành lập và vận hành, tuy nhiên, khác với doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Việc huy động vốn có phần hạn chế hơn so với công ty cổ phần, bởi lẽ, công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

2. Mẫu giấy ủy quyền của công ty TNHH 1 thành viên

Giấy ủy quyền – văn bản ủy quyền là thành phần hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bắt buộc trong trường hơp chủ sở hữu công ty TNHH 1 Thành viên không tự mình thực hiện thủ tục này. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra mẫu giấy ủy quyền của công ty TNHH 1 thành viên:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

1.Bên uỷ quyền (Bên A): 

CÔNG TY: CÔNG TY TNHH …..

Mã số DN:

Địa chỉ:

Đại diện theo pháp luật:         Chức danh:

2. Bên được uỷ quyền (Bên B): 

Họ và tên : …………………………………………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD: ……………….Cấp ngày: ………… Tại: …….……………………………….

Là người được ủy quyền

Họ và tên : …………………………………………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD: ……………….Cấp ngày: ………… Tại: …….……………………………….

Là người được ủy quyền

NỘI DUNG UỶ QUYỀN

1.Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện công việc liên quan đến thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp bao gồm: Nộp hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ, rút hồ sơ, nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

2. Thời hạn ủy quyền: Giấy uỷ quyền có giá trị từ ngày hoàn thiện hồ sơ hợp lệ đến khi công việc uỷ quyền kết thúc.

3. Cam kết chung: Bên A cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung do Bên B nhân danh bên A thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Bên B cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các công việc thuộc phạm vi uỷ quyền và cam kết chịu trách nhiệm đối với các công việc mà mình được thực hiện.

     Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền,nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc xác lập Giấy uỷ quyền này.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền tạm ngừng của công ty TNHH 1 thành viên. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: ,