Mẫu giấy ủy quyền tạm ngừng của doanh nghiệp tư nhân

Giấy ủy quyền là một loại giấy tờ pháp lý hết sức quan trọng trong trường hợp bên ủy quyền không thể thực hiện được công việc và phải nhờ đến sự hỗ trợ của bên nhận ủy quyền. Vậy giấy ủy quyền trong hồ sơ tạm ngừng của doanh nghiệp tư nhân bao gồm những nội dung nào? Mời bạn theo dõi bài viết sau của Luật sư X!

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014,

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

Từ đây, có thể suy ra rằng, chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể là cá nhân, số lượng 01 người và phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đó.

Một bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân bao gồm những giấy tờ bắt buộc sau:

2. Mẫu giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

Trong trường hợp chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân không thể thực hiện thủ tục này, giấy ủy quyền – văn bản ủy quyền sẽ là một trong những giấy tờ pháp lý bắt buộc để hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng kinh doanh. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra mẫu giấy ủy quyền cho doanh nghiệp tư nhân:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……tháng…..năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

1.Bên uỷ quyền (Bên A): 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN………………………………………..

Mã số DN:

Địa chỉ:

Đại diện theo pháp luật:         Chức danh:

2. Bên được uỷ quyền (Bên B): 

Họ và tên : …………………………………………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD: ……………….Cấp ngày: ………… Tại: …….……………………………….

Là người được ủy quyền

Họ và tên : …………………………………………………………………………………………. 

Số CMND/CCCD: ……………….Cấp ngày: ………… Tại: …….……………………………….

Là người được ủy quyền

NỘI DUNG UỶ QUYỀN

1.Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện công việc liên quan đến thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp bao gồm: Nộp hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ, rút hồ sơ, nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

2. Thời hạn ủy quyền: Giấy uỷ quyền có giá trị từ ngày hoàn thiện hồ sơ hợp lệ đến khi công việc uỷ quyền kết thúc.

3. Cam kết chung: Bên A cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung do Bên B nhân danh bên A thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Bên B cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các công việc thuộc phạm vi uỷ quyền và cam kết chịu trách nhiệm đối với các công việc mà mình được thực hiện.

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền,nghĩa vụ, lợi ích của mình và hậu quả pháp lý của việc xác lập Giấy uỷ quyền này.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khi có nhu cầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy: 0833.102.102 (Phím số 1)

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: , ,