Mẫu hợp đồng thuê xe kinh doanh mới nhất 2019

Hợp đồng thuê xe kinh doanh là một trong những loại hợp đồng dân sự thông dụng. Vì vậy, bài viết này Luật sư X sẽ cung cấp cho các bạn mẫu hợp đồng thuê xe kinh doanh mới nhất và chuẩn nhất.

 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Nội dung cơ bản của hợp đồng thuê xe kinh doanh:

Mặc dù theo pháp luật dân sự quy định thì hợp đồng thuê xe kinh doanh là hợp đồng xác lập trên tự nguyện thỏa thuận của hai bên, tuy nhiên hợp đồng này cũng phải đáp ứng những nội dung chính sau để đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng đồng thời cũng hạn chế sự mâu thuẫn quyền và nghĩa vụ của các bên. Nội dung cơ bản của một hợp đồng thuê xe cần có:

 • Thông tin cụ thể của các bên ( bên cho thuê và bên thuê ) : tên công ty, địa chỉ, số điện thoại….
 • Nội dung hợp đồng: mô tả cụ thể thông tin của xe được thuê như biển số kiểm soát, loại xe…
 • Phương thức thanh toán, giá cả thuê
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên : bên cho thuê và bên thuê
 • Hiệu lực hợp đồng : thời gian thuê xe, thời gian chấm dứt thuê xe…
 • Điều khoản chung: phương thức giải quyết khi có xảy ra tranh chấp, cam kết…
 • Chữ ký của các bên.

2. Mẫu hợp đồng cho thuê xe kinh doanh mới nhất:

Sau đây là mẫu hợp đồng thuê xe kinh doanh của chúng tôi cung cấp:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———-oOo———-

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: …… – ……./HĐTX

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng…….năm……., chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNGTY …………………………………….………………………….(Bên cho thuê)

– Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………..

– Đại diện : ………………………………………..   – Chức vụ: ………………………..

Mã số thuế : …………………………………………………………………………………..

BÊN B:  …………………………………………………………..……………(Bên thuê)

 • CMND/Hộ chiếu: ………………………………………………………..
 • Nơi cấp………………………….Ngày cấp……………………………….
 • Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….
 • Điện thoại: : …………………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản như sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô tô:

 • Hãng xe: ……………………………
 • Loại xe : …………………………….
 • Sản xuất năm: ……………………….
 • Biển số kiểm soát: …………………..

Xe trong tình trạng sử dụng tốt (Đã đăng kiểm) trong thời hạn  giao cho bên thuê

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Giá thuê xe là:……………………………………………….

(Bằng  chữ: ……………………………)  (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày……….          hàng tháng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên A:

 1. Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên B đã thanh toán tiền thuê xe …. tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.
 2. Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
 3. Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.
 4. Bảo dưỡng xe theo định kỳ, chi trả phí bảo dưỡng.
 5. Xuất hóa đơn thuê xe: ….tháng/lần.

3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên B:

 1. Thanh toán tiền thuê xe cho Bên A đúng hạn.
 2. Chịu toàn bộ chi phí xăng khi sử dụng xe
 3. Chịu mọi trách nhiệm khi xảy ra các tai nạn giao thông, bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông trong thời hạn sử dụng xe của Bên A trong quá trình sử dụng xe.
 4. Khi xảy ra các rủi ro trong quá trình sử dụng  Bên B chủ động xử lý, giải quyết và thông báo cho Bên A phối hợp cùng xử lý các phát sinh (nếu có).

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có giá trị kể từ ngày……………… đến hết ngày……………………………
 2. Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trước ít nhất …. tháng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.
 2. Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được, sẽ do Tòa Án Nhân Dân………………………..giải quyết.
 3. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản. Bên B giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,