Mua bảo hiểm y tế ở đâu?

Bảo hiểm y tế là một loại bảo hiểm đóng vai trò quan trọng thực hiện bảo bảo vệ bức khỏe công dân trong việc khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm là một phương án phòng chống rủi ro khi xảy ra ốm đau hay bệnh tật. Vậy, công dân cần nắm được những nội dung gì khi muốn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội. Tham khảo bài viết sau của luật sư X.

Căn cứ:

 • Bộ luật lao động 2012
 •  Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Đối tương mua bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước tổ chức thực hiện, dành cho các đối tượng theo Luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014. Theo đó, đây là một chính sách của nhà nước nhằm hỗ trợ sức khỏe cho người không may bị bệnh tật, góp phần chia sẻ rủi cho cho những đối tượng này. Pháp luật quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm đối tượng bắt buộc phải tham gia và đối tượng tự nguyện. 

Cụ thể, căn cứ theo Điều 1 đến Điều 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì có 6 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau: 

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
 • Nhóm do cơ quan BHXH đóng;
 • Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng;
 • Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng;
 • Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình;
 • Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Như vậy, có thể thấy, vấn đề về sức khỏe là rất quan trọng, nó không chỉ là trách nhiệm của mỗi riêng ai mà còn là trách nhiệm của toàn dân. 

 

2. Mua bảo hiểm y tế ở đâu?

Pháp luật chia làm 6 đối tượng mua bảo hiểm xã hội tương ứng với loại bảo hiểm bắt buộc hay tự nguyện. Bởi vậy, địa điểm đóng bảo hiểm xã hội cũng có sự khác nhau giữa từng đối tượng này. Cụ thể như sau

Thứ nhất, đối với học sinh, sinh viên:

Địa điểm mua bảo hiểm y tế của đối tượng này là ngay tại trường mà mình đang theo học.

Bằng việc xuất trình thẻ học sinh/sinh viên, chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác có ảnh tại nhà trường hoặc phổ biến hơn, Nhà trường sẽ liệt kê mức phí này cùng với học phí. 

Thứ hai, Đối với hộ gia đình:

Hộ gia đình mua dưới đối tượng là loại tự nguyện. Với đối tượng này thì sẽ thực hiện mua tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc Đại lý thu trên địa bàn.

Khi thực hiện mua ở đây thì đại diện hộ gia đình đi mua thì sẽ phải chuẩn bị hồ sơ sau: 

 • Tờ khai tham gia BHYT (mẫu số TK1-TS);
 • Danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT (mẫu D01-HGĐ);
 • Bản chụp và bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (để đối chiếu);
 •  Bản chính hoặc bản chụp thẻ BHYT của những người đã có thẻ để xác định việc giảm trừ mức đóng.

Quy định được cụ thể hóa theo Điều 24 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

 

Điều 24. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

Thứ ba, đối với các cá nhân khác:

Đối tượng  khác ở đây bao gồm người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và người được Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT. Trường hợp này, đối tượng này được mua BHYT tại chính đơn vị nơi đang làm việc hoặc tại cơ quan BHXH trên địa bàn.

Về hồ sơ, người tham gia chỉ cần chuẩn bị Tờ khai tham gia BHYT (Mẫu TK1-TS), sau đó thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan, đơn vị. Cụ thể hóa tại Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH. 

Điều 31. Người tham gia

1. Người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

1.1. Kê khai và nộp hồ sơ

a) Người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 23 và nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc.

b) Người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 kê khai hồ sơ và nộp như sau:

– Trường hợp đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Kê khai hồ sơ theo quy định tại Tiết b Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 23 nộp cho đơn vị.

– Trường hợp đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài: Kê khai hồ sơ theo quy định tại Tiết b Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 23 nộp cho cơ quan BHXH.

– Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới ngay tại nước tiếp nhận lao động truy nộp sau khi về nước: Kê khai hồ sơ theo quy định tại Tiết b Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 23 nộp cho đơn vị hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

c) Các trường hợp cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

– Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

– Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: nộp cho cơ quan BHXH.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn.

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về pháp luật lao động tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: