Mức bồi dưỡng công việc nặng nhọc

Từ xa xưa đến nay, đa phần mọi người đều muốn chọn những công việc an nhàn, ăn sung mặc sướng, đều không muốn chịu khổ cực. Chỉ khi nào không còn công việc nào khác thì họ mới lựa chọn những công việc nặng nhọc đó. Vậy mức bồi dưỡng công việc nặng nhọc này là bao nhiêu? có chênh lệch lớn với công việc bình thường không? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.

Căn cứ:

 • Bộ luật lao động năm 2012;
 • Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;
 • Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Nội dung tư vấn:

1. Thế nào là công việc nặng nhọc?

Khoản 1 Điều 22 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được phân loại căn cứ vào đặc điểm, điều kiện lao động đặc trưng của mỗi nghề, công việc. Như vậy, để xác định một công việc là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cần dựa trên các tiêu chí sau đây:

 • Môi trường làm việc;
 • Điều kiện làm việc;
 • Những vấn đề khác tác động đến sức khỏe như không khí, hóa chất, tiếng ồn,…

Những công việc nặng nhọc, độc hại sẽ có tác động đến sức khỏe của người lao động. Danh mục cụ thể các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được ban hành kèm theo thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người làm công việc nặng nhọc được hưởng chế độ gì?

Bộ luật lao động năm 2012, tại Điều 141 có quy định như sau:

Điều 141. Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được người sử dụng lao động bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Như vậy, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được bồi dưỡng bằng hiện vật.

3. Điều kiện và mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công việc nặng nhọc

Điều kiện hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Một người muốn được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công việc nặng nhọc cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm. Việc xác định các yếu tố này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động).

Mức bồi dưỡng

Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

 • Mức 1: 10.000 đồng;
 • Mức 2: 15.000 đồng;
 • Mức 3: 20.000 đồng;
 • Mức 4: 25.000 đồng.

4. Nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật

 • Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện và vệ sinh.
 • Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (gồm cả đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng.
 • Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ được (ví dụ: làm việc lưu động, phân tán, ít người), người sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải lập danh sách cấp phát, có ký nhận của người lao động; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng của người lao động.

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: