Phạm tội giết người có đơn bãi nại có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Phạm tội giết người đã nhanh chóng bồi thường thiệt cho gia đình người bị hại, Người nhà của bị hại đã làm đơn bãi nại. Vậy có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Đơn bãi nại không phải là một thuật ngữ pháp lý, đây là khái niệm để chỉ loại đơn của người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại là người dưới 18 tuổi, người bị hại có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc người bị hại đã chết, có nội dung rút lại yêu cầu khởi kiện vụ án hình sự, nghĩa là không còn tiếp tục thưa kiện nữa. Nói gắn gọn thì đơn bãi nại được hiểu là rút yêu cầu khởi kiện. 

 

Hiện nay, trong hệ thống quy định pháp luật không có văn bản nào quy định trực tiếp về đơn bãi nại. Nhưng qua các thời kỳ mọi người ngầm hiểu với nhau rằng đó là hành vi người yêu cầu khởi tố vụ án hình sự làm đơn rút yêu cầu khởi tố: Theo đó Bộ Luật tố tụng hình sự quy định về vấn đề này tại Điều 155 về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại:

1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

2.  Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

3.  Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Tội giết người không nằm trong danh sách những tội danh khởi tố hình sự theo yêu cầu của người bị hại. Do đó, trong trường hợp này mặc dù người nhà có đơn bãi nại nhưng Tòa án vẫn xét xử bình thường và bạn vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi  giết người. 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay