Phí xây dựng nông thôn mới có bắt buộc phải đóng góp không?

Gần đây tại nhiều địa phương có tình trạng bắt buộc đóng phí xây dựng nông thôn mới. Thậm chs kể cả hộ nghèo, trẻ nhỏ đang bú mẹ cũng phải đóng loại phí này. Vậy phí xây dựng nông thôn mới có bắt buộc phải đóng hay không?

Căn cứ:

  • Quyết định 1600/QĐ-TTg

Nội dung tư vấn

Thực chất, phí xây dựng nông thôn mới không hề bắt buộc mà chỉ là tự nguyện đóng góp (theo Quyết định 1600/QĐ-TTg)

3. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình:

– Các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án, nội dung cụ thể, do hội đồng nhân dân xã thông qua.

Các khoản đóng góp của nhân dân là hoàn toàn tự nguyện, nhưng phải được Hội đồng nhân dân xã, là đại diện của nhân dân thông qua. Thực tế có rất nhiều trường hợp đại diện của nhân dân đã thông qua nhưng nhân dân lại không đồng ý!!!

Quy chế cụ thể để đóng góp như sau:

5. Cơ chế hỗ trợ:

g) Chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã) không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp, chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội của địa phương. Cộng đồng và người dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua.

Hộ nghèo tham gia trực tiếp lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội của địa phương được chính quyền địa phương xem xét, trả thù lao theo mức phù hợp với mức tiền lương chung của thị trường lao động tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân địa phương xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể sau khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, xã triển khai thực hiện.

Như vậy, việc đóng góp hoàn toàn tự nguyện. Kể cả hộ nghèo cũng có thể phải đóng góp bằng việc trực tiếp tham gia lao động. Cụ thể mức đóng góp sẽ do cộng đồng người dân tự bàn bạc và đề nghị Hội đồng nhân dân thông qua. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp đã có quyết định của thể của cộng đồng dân cư, Hội đồng nhân dân đã thông qua nhưng từng người dân lại phản đối.

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Việc đóng góp là hoàn toàn tự nguyện. Song việc thực hiện vẫn còn rất nhiều vướng mắc gây bức xúc cho người dân.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay