Quay clip để chứng minh không hiếp dâm khi quan hệ với người dưới 16 tuổi

Khi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi có thể quay clip lại (đối phương không biết) để chứng minh rằng quan hệ tình dục tự nguyện có loại bỏ hết được tội danh, miễn trách nhiệm hình sự?

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Trước tiên, người chưa đủ 16 tuổi là đối tượng trẻ em được pháp luật bảo vệ. Đối tượng này được pháp luật đặc biệt ưu tiên bảo vệ trong đó có việc nghiêm cấm các hành vi quan hệ tình dục với đối tượng này.

Do đó, dù có cung cấp được bằng chứng về sự tự nguyện thì nếu người quay đã từ đủ 18 tuổi trở lên thì chắc chắn vẫn sẽ phạm tội. Trong trường hợp này, việc cung cấp bằng chứng về việc quan hệ tự nguyện có thể đưa đến một số kết quả sau:

Trường hợp 1: Quan hệ với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trong trường hợp này, việc cung cấp clip có thể tránh việc bị khép vào Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ luật Hình sự (với khung hình phạt nặng hơn) cụ thể:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.”

 

Nhưng điều này cũng chắc chắn một điều người này đã tự cung cấp bằng chứng kết luận mình phạm tội Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 Bộ Luật Hình sự (khung hình phạt nhẹ hơn):

“Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”

Trường hợp 2: Quan hệ với người chưa đủ 13 tuổi. Việc cung cấp clip nói trên không còn có nhiều ý nghĩa ro dù tự nguyện hay không tự nguyện thì hành vi này vẫn là hình vi phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ luật Hình sự nói trên do với lứa tuổi này nạn nhân còn quá nhỏ, suy nghĩ còn rất non nớt nên rất dễ bị lợi dụng.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  3. Quý khách có thể đặt câu hỏi tại Livestream của LSX tại đây để được tư vấn trực tiếp nhất.