Sự kiện bất ngờ là gì?

Trong một số trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do các yếu tố khách quan của hoàn cảnh, một trong những trường hợp đó là sự kiện bất ngờ. Vậy sự kiện bất ngờ là gì mà người thực hiện hành vi phạm tội trong trường hợp này sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Sự kiện bất ngờ là gì?

Sự kiện bất ngờ là một trong những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, có nghĩa là, người thực hiện hành vi phạm tội do Bộ luật hình sự 2015 quy định, gây hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng vì lý do sự kiện bất ngờ thì người đó sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Cụ thể Bộ luật hình sự 2015 định nghĩa sự kiện bất ngờ như sau:

Điều 20. Sự kiện bất ngờ

Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ xảy ra khi thực hiện hành vi gây ra nguy hại cho xã hội nhưng người thực hiện phạm tội không thể thấy trước được hậu quả của mình hoặc pháp luật không buộc người này phải thấy trước hậu quả đó thì người đó sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi đó gây ra. Sự kiện bất ngờ là một trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự thông qua loại trừ yếu tố lỗi. Một sự kiện được xem là sự kiện bất ngờ khi hội tụ đủ các yếu tố sau:

 • Chủ thể phải có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự 2015
 • Hành vi xâm hại đến đối tượng mà luật hình sự điều chỉnh và phải gây ra nguy hiểm đủ để gây hại cho xã hội theo quy định của luật hình sự
 • Người thực hiện hành vi không mong muốn hậu quả xảy ra do hành vi đó gây ra
 • Người thực hiện hành vi không nhận thức được hành vi của mình sẽ gây ra hậu quả và không thấy trước được hậu quả hoặc pháp luật không buộc họ phải thấy. 

Khi sự kiện cấu thành đủ các yếu tố trên thì sẽ được xem là sự kiện bất ngờ và hiển nhiên người thực hiện hành vi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đó.

Ví dụ minh họa: A, B, C chơi trốn tìm trên đường làng. Để A không tìm được mình nên B đã trốn trong đống rơm trên đường nhưng lại ngủ quên trong đó. Ông N lái xe máy cày trên đường về nhà và đã lái qua đống rơm mà B nằm ngủ khiến cho B chết ngay tại chỗ. Trong trường hợp này, ông N sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người hay bất kỳ tội gì bởi lẽ ông N hiển nhiên không thể biết được B trốn trong đóng rơm và việc B ngủ trong đống rơm và ông N cán qua B chỉ là một sự kiện bất ngờ

2. Phân biệt lỗi vô ý do cẩu thả và sự kiện bất ngờ:

Vì đều có điểm chung là người phạm tội không thấy trước được hậu quả do hành vi của mình gây ra nguy hại cho xã hội nên mọi người vẫn thường hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm lỗi vô ý cẩu thả và sự kiện bất ngờ. Tuy nhiên, hai khái niệm này là khác nhau hoàn toàn và cụ thể khác nhau ở những điểm sau:

Về mặt lỗi:

 • Lỗi vô ý do cẩu thả: sự việc xảy ra do lỗi vô ý của người thực hiện
 • Sự kiện bất ngờ: sự việc xảy ra không phải do lỗi của người thực hiện

Về mặt hậu quả:

 • Lỗi vô ý do cẩu thả: người thực hiện hành vi có thể thấy trước hậu quả hoặc có đủ điều kiện để pháp luật buộc phải thấy trước hậu quả
 • Sự kiện bất ngờ: người thực hiện hành vi không thể thấy trước hoặc pháp luật không buộc phải thấy trước hậu quả

Nguyên nhân gây ra hậu quả:

 •  Lỗi vô ý do cẩu thả: do sự cẩu thả của người thực hiện hành vi
 • Sự kiện bất ngờ: do hoàn cảnh khách quan tác động đến người thực hiện hành vi

Trách nhiệm pháp lý:

 • Lỗi vô ý do cẩu thả: người thực hiện hành vi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình
 • Sự kiện bất ngờ: người thực hiện hành vi được loại trừ trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay