Tàng trữ ma túy trong nhà có phải đi tù?

Ma túy là một trong những chất gây nghiện có sức ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần con người khi sử dụng. Do đó hầu hết các quốc gia đều nghiêm các hành vi sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép loại chất gây nghiện này. Tuy nhiên nếu một người chỉ tàng trữ mà không sử dụng hoặc vô tình có chứa ma túy trong nhà thì có phải đi tù hay không? Hãy cùng tham khảo bài viết của LSX dưới đây nhé.

Căn cứ:

  • Bộ luật hình sự 2015
  • Luật Phòng, chống ma túy 2000
  • Nghị định 73/2018/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

Tàng trữ ma túy trong nhà là hành vi sử dụng nhà để cất giữ hoặc cất giấu một cách cẩn thận các chất được xem là ma túy thuộc danh mục chính phủ quy định tại Nghị định 73/2018. Có thể chia hành vi tàng trữ thành hai trường hợp là tàng trữ ma túy hợp pháp và tàng trữ ma túy trái phép.

1. Tàng trữ ma túy hợp pháp

Mặc dù ma túy là một chất rất nguy hiểm cho con người nhưng không phải tất cả các chất ma túy đều bị cấm tuyệt đối sử dụng hay tàng trữ. Một số chất ma túy thuộc danh mục II và danh mục III trong Nghị định 73/2018 có thể được dùng hạn chế hoặc không hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Những tổ chức hoặc cá nhân được chính phủ cho phép sẽ được tàng trữ một số chất ma túy để phục vụ những mục đích trên mà không phải chịu hình phạt tù. Và những trường hợp này được kiểm soát vô cùng chặt chẽ.

Điều 15

Việc nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Cocaine với tên khoa học là Benzoyl – 1 – ecgoninmethyloxime là một chất thuộc được sử dụng hạn chế trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tàng trữ ma túy trái phép

Tàng trữ ma túy trái phép là hành vi tàng trữ những chất ma túy bị cấm tuyệt đối trong đời sống và kể cả y học hoặc tàng trữ những chất ma túy được sử dụng để nghiên cứu khoa học hoặc y tế nhưng không được phép của cơ quan có thẩm quyền bất kể mục đích sử dụng hay không. Vì vậy người nào có hành vi tàng trữ ma túy trái phép trong nhà mặc dù không sử dụng sẽ có khả năng phải đi tù.

Và để xác định một người có phạm tội tàng trữ trái phép ma túy hay không thì cần xem xét đủ 4 yếu tố cấu thành một tội phạm bao gồm chủ thể, khách thể, mặt khách quan và mặt chủ quan.

2.1 Chủ thể

Chủ thể của tội tàng trữ trái phép chất ma túy là chủ thể thường. Theo đó người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực chịu trách nhiệm hình sự nghĩa là không mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của bản thân theo quy định của Điều 21 Bộ luật hình sự 2015 sẽ là chủ thể của tội này. Bên cạnh đó, vì tính chất nguy hiểm của loại tội này nên pháp luật hình sự còn quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng cho hành vi tàng trữ của mình.

Ví dụ:

  • A 17 tuổi được bạn nhờ cất hộ 0,2 gam heroine trong nhà. Xét thấy A đã trên 16 tuổi và có tàng trữ lượng heroine đủ để cấu thành tội phạm theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự 2015 nên A sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình cụ thể là bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  • B 15 tuổi bị bạn bè rủ rê hút heroine do đó B đã mua 50 gam heroine và cất trong nhà để sử dụng dần. Xét về độ tuổi thì B chưa đủ 16 tuổi tuy nhiên lượng ma túy mà B tàng trữ lại khá lớn, vi phạm khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự là tội rất nghiêm trọng do đó B sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.
  • C 13 tuổi có giấu một lượng ma túy đá trong nhà để sử dụng. Vì C chưa đủ 14 tuổi nên không là chủ thể của tội tàng trữ trái phép ma túy nên không phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi của mình.

2.2 Khách thể

Khách thể là những quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ. Tội tàng trữ trái phép ma túy đã xâm phạm chế độ quản lý của nhà nước về việc cất giữ các chất ma túy. Do đó bất kỳ người nào phạm tội này đều đã xâm phạm vào chế độ quản lý của nhà nước nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

2.3 Mặt khách quan

Mặt khách quan là những biểu hiện ra bên bên ngoài của tội phạm bao gồm hành vi khách quan, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, công cụ, phương tiện phạm tội…. Hành vi khách quan được quy định cụ thể trong điều luật của Bộ luật hình sự và nếu bất kỳ người nào thực hiện hành vi đó gây thiệt hại đều có thể xem là tội phạm.

Hành vi khách quan của tội tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ là hành vi cất giấu, cất giữ một cách bất hợp pháp các chất ma túy với số lượng được quy định trong Điều 249 Bộ luật hình sự 2015 tại mọi địa điểm như trong nhà, chôn ngoài sân… mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất. Vì nếu tàng trữ ma túy nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất thì người phạm tội sẽ bị kết tội với tội danh khác như tội mua bán trái phép chất ma túy, tội vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc tội sản xuất trái phép chất ma túy.

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

Ví dụ:

  • A 20 tuổi giấu 0,05 cocaine ở chậu cây ngoài sân để sử dụng. Xét thấy A đã có hành vi cất giấu cocaine được xem là một loại ma túy bị cấm sử dụng trong đời sống một cách trái phép nhưng vì số lượng cocaine nhỏ hơn 0,1 gam nghĩa là chưa đủ để cấu thành tội phạm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự nên A chỉ bị xử lý vi phạm hành chính mà không phải chịu trách nhiệm hình sự.
  • Sau khi bị xử phạt hành chính một thời gian ngắn, A lại tiếp tục tàng trữ một loại ma túy khác là amphetamine còn gọi là hồng phiến với số lượng là 0,05 gam. Xét thấy số lượng hồng phiến mà A tàng trữ chưa đủ để cấu thành tội phạm do nhỏ hơn 0,1 gam nhưng vì A đã bị xử phạt hành chính trước đây nhưng lại tiếp tục vi phạm nên A phải chịu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù có thể lên đến 05 năm.

2.4 Mặt chủ quan

Mặt chủ quan là biểu hiện về mặt tâm lý bên trong người phạm tội bao gồm lỗi, động cơ và mục đích phạm tội. Người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy là người có lỗi cố ý và vì bất kỳ mục đích nào nhưng không nhằm mua bán, vận chuyển, sản xuất.

Ví dụ: A là một người đã cai nghiện ma túy nhưng sau đó lại tái phạm. Vì đã có kinh nghiệm nên khi mua ma túy A không cất ở nhà riêng mà đem giấu ở nhà bố mẹ mình và bố mẹ A hoàn toàn không biết về hành vi của A. Khi bị công an phát hiện, bố mẹ A vì không cố ý tàng trữ ma túy và không hay biết về hành vi của A nên sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này.

Như vậy một người để bị xem là phạm là tội tàng trữ trái phép chất ma túy phải có đầy đủ bốn dấu hiệu được liệt kê như trên, nếu thiếu một trong bốn dấu hiệu trên thì không bị xem là tội phạm và không phải chịu trách nhiệm hình sự hay nói cách khác là không phải đi tù. Bên cạnh đó cần phải lưu ý trường hợp được bạn hoặc người thân nhờ cất hộ trong nhà, mặc dù không sử dụng nhưng người được nhờ vẫn sẽ bị phạt tù thậm chí là chung thân nếu đạt đủ số lượng mà luật quy định.

Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư hình sự tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay