giấy phép game

Giấy phép Game G3 là gì?

Giấy phép Game G3 là gì?

Giấy phép Game G3 là một loại giấy phép Game phổ biến được cấp khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin phép phát hành. Vậy giấy phép Game G3 là gì? Căn cứ pháp lý: Nghị định 72/2013/NĐ-CP Nghị định 15/2020/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Giấy phép Game G3 là gì? Như quý vị đã biết, xin giấy phép game sẽ phải phù hợp với "con game" dự định phát hành. Một con game offline sẽ làm thủ tục

Giấy phép Game G2 là gì?

Giấy phép Game G2 là gì?

Giấy phép game G2 là một loại giấy phép mà những công ty kinh doanh game sẽ cần đáp ứng khi tiến hành đưa con game ra thị trường. Giấy phép Game G2 là gì? Căn cứ pháp lý: Nghị định 72/2013/NĐ-CP Nghị định 15/2020/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Giấy phép Game G2 là gì? Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, lĩnh vực về kinh doanh, sản xuất, phát hành game là một lĩnh vực đặc thì vì có tính

Dịch vụ đăng ký phát hành game mobile

Dịch vụ đăng ký phát hành game mobile

Dịch vụ đăng ký phát hành game mobile hay dịch vụ xin giấy phép game G1, G2, G3, G4 là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp xin giấy phép cung cấp game trước khi đưa ra thị trường. Căn cứ pháp lý: Nghị định 72/2013/NĐ-CP Thông tư 24/2014/TT-BTTTT Nội dung tư vấn 1. Game mobile có phải xin giấy phép phát hành không? Qua thực tiễn tiếp xúc với nhiều bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực tạo

Giấy phép Game G1 là gì?

Giấy phép Game G1 là gì?

Giấy phép Game G1 là gì, giấy phép này dành cho những loại game nào? Không có giấy phép Game G1 khi phát hành bị xử phạt bao nhiêu? Hãy tham khảo bài viết này của Luật sư X Căn cứ pháp lý: Nghị định 72/2013/NĐ-CP Nghị định 15/2020/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Giấy phép Game G1 là gì? Giấy phép Game sẽ được phân chia thành nhiều loại phụ thuộc vào đặc tính của "con game", tuy nhiên,

Phát hành game không xin giấy phép xử phạt bao nhiêu?

Phát hành game không giấy phép xử phạt bao nhiêu?

Trước khi một "con game" được đưa ra thị trường thì doanh nghiệp sẽ cần thực hiện thủ tục xin giấy phép Game G1, G2, G3, G4 (tùy loại hình). Không có giấy phép này sẽ bị xử phạt rất nặng. Phát hành game không phép sẽ là bao nhiêu? Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2020/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Phát hành game cần phải xin giấy phép Chắc hẳn doanh nghiệp nào kinh doanh game cũng đều sẽ