Giấy phép Game G3 là gì?

Giấy phép Game G3 là một loại giấy phép Game phổ biến được cấp khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin phép phát hành. Vậy giấy phép Game G3 là gì?

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 72/2013/NĐ-CP
  • Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Giấy phép Game G3 là gì?

Như quý vị đã biết, xin giấy phép game sẽ phải phù hợp với “con game” dự định phát hành. Một con game offline sẽ làm thủ tục khác so với xin giấy phép cho game online. Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành thì có đến 4 loại giấy phép game, bao gồm:

  • Game G1: Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp;
  • Game G2: Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp;
  • Game G3: Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp;
  • Game G4: Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp;

Như vậy Giấy phép Game G3 được hiểu rằng đây là thể loại Game Offline dạng: Đế chế, Haft life hay điện tử tay cầm kiểu PS2 … Tất nhiên những loại Game Offline này giờ cũng ít thịnh hành hơn vì thói quen kết nối và tương tác khi chơi game của xã hội hiện nay.

Theo thống kê thì số lượng giấy phép game G3 hiện nay được làm thủ tục chỉ chiếm khoảng 15% trên tổng hồ sơ xin phép do Luật sư X thực hiện.

Dịch vụ xin giấy phép phát hành Game online
Dịch vụ xin giấy phép phát hành Game online

2. Không có giấy phép Game G3 phạt bao nhiêu?

Rất nhiều doanh nghiệp đã vi phạm và bị xử phạt khi đưa con game ra ngoài thị trường mà không xin cấp giấy phép Game G3. Theo quy định tại nghị định 15/2020/NĐ-CP thì thì không giấy phép Game G3 sẽ bị phạt như sau:

Điều 103. Vi phạm quy định về giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký, quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ nhưng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản đến Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông;

b) Thay đổi cơ cấu tổ chức, phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên nhưng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản đến Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thay đổi tên miền, kênh phân phối trò chơi, thể loại trò chơi, địa chỉ trụ sở chính nhưng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản đến Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 hoặc G3 hoặc G4 nhưng không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng về Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 khi Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã hết hiệu lực.

6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2 hoặc G3 hoặc G4 khi không có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;

Tham khảo thêm bài viết: Không có giấy phép phát hành Game phạt bao nhiêu?

Từ khóa: , , ,