Thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán 2022 thế nào?

bởi TranQuynhTrang
Thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán 2022 thế nào?

Với những bạn cá nhân đam mê lĩnh vực đầu tư tài chính hẳn đã nghe đến khái niệm chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết quy định pháp luật về loại chứng chỉ này và để thi chứng chỉ này thì cần có những yêu cầu gì. Tại bài viết dưới đây Luật sư X sẽ chia sẻ đến bạn thủ tục thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán 2022. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn.

Căn cứ pháp lý

 Luật chứng khoán 2019 

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì?

Hiểu một cách đơn giản thì chứng chỉ hành nghề chứng khoán là một loại văn bản chuyên môn, đảm bảo cho chủ sở hữu đáp ứng được các tiêu chuẩn hành nghề chứng khoán. Có trong tay loại chứng chỉ này, cá nhân được hợp pháp hoá trong việc tự do hành nghề hay công tác tại các đơn vị/ doanh nghiệp đầu tư, tài chính, các công ty chứng khoán, đầu tư, quản lý quỹ,… Tương ứng với các bài thi theo từng chuyên môn, có 7 loại chứng chỉ chuyên môn hành nghề chứng khoán bao gồm:

Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và Thị trường chứng khoán.

Pháp luật về chứng khoán và Thị trường chứng khoán.

Phân tích và Đầu tư chứng khoán.

Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Quản lý quỹ và tài sản.

Có những loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán nào?

Hiện nay, có ba loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán là:

  • Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán
  • Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính
  • Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tài sản

Ba loại chứng chỉ này tương ứng với các công việc mà bạn có thể đảm nhận sau khi được cấp chứng chỉ là:

  • Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán – có thể thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán
  • Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính – có thể thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tài sản – có thể thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán 2022 thế nào?
Thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán 2022 thế nào?

Thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán 2022 như thế nào?

Điều kiện thực hiện.

– Đối với chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được cấp cho cá nhân 

+ Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

+ Có trình độ đại học trở lên;

+ Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán; phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp;

+ Có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán; bao gồm: Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và Thị trường chứng khoán; Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và Thị trường chứng khoán; Chứng chỉ Phân tích và Đầu tư chứng khoán; Chứng chỉ Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

– Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được cấp cho cá nhân

+ Các điều kiện quy định đối với cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;

+ Có thêm các chứng chỉ chuyên môn: Chứng chỉ Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

– Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được cấp cho cá nhân

+ Các điều kiện quy định đối với cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;

+ Có thêm chứng chỉ chuyên môn Quản lý quỹ và tài sản;

+ Có tối thiểu ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngoại trừ những trường hợp đã có chứng chỉ quốc tế CFA (Chartered Financial Analyst); CIIA (Certified International Investment Analyst); ACCA (Association of Chartered Certified Accountants); CPA (Certified Public Accountants) hoặc đã có bằng thạc sỹ kinh tế, tài chính – kế toán, ngân hàng, chứng khoán tại các quốc gia là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính – kế toán, ngân hàng, chứng khoán tại các quốc gia là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cần có tối thiểu một (01) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Trình tự thực hiện.

Đối với tổ chức, cá nhân:

– Nộp hồ sơ đề nghị cấp đến Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN);

– Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có).

Đối với cơ quan hành chính nhà nước

– Tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ; UBCKNN ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ (đối với trường hợp hồ sơ đã hợp lệ) hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ (đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ) cho người đề nghị. Trường hợp từ chối; UBCKNN phải trả lời bằng văn bản; nêu rõ lý do và đăng trên trang thông tin điện tử của UBCKNN.

Hồ sơ thực hiện.

– Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

– Bản thông tin cá nhân của người đề nghị cấp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ hợp lệ; được chứng thực chữ ký của người khai;

– Phiếu Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ, kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

– Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ, tiến sỹ;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đã được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài (nếu có);

– Bản sao hợp lệ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc các văn bằng được phép miễn giảm chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán như sau:

+ Bằng Tiến sỹ kinh tế, chứng chỉ quốc tế CIIA (Certified International Investment Analyst) hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II) trở lên, được miễn giảm Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và Thị trường chứng khoán; Chứng chỉ Phân tích và Đầu tư chứng khoán; Chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

+ Bằng thạc sỹ kinh tế; chứng chỉ quốc tế ACCA (Association of Chartered Certified Accountants); chứng chỉ CPA (Certified Public Accountants)  hoặc giấy xác nhận đã đạt kỳ thi CFA bậc I (Chartered Financial Analyst level I) được miễn giảm Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và Thị trường chứng khoán; Chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

+ Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh cá nhân đó đã được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài được miễn giảm tất cả chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, ngoại trừ Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và Thị trường chứng khoán.

– Kết quả thi sát hạch phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp;

– Hai (02) ảnh 4×6 chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đề nghị cấp;

– Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; hồ sơ phải bổ sung tài liệu do tổ chức có thẩm quyền xác nhận; chứng minh người đề nghị cấp chứng chỉ đã có đủ năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Thời gian giải quyết.

– 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán 2022 thế nào?”. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như điều kiện cấp phép bay flycam, tải xuống mẫu đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh, hợp pháp hóa lãnh sự ở hà nội, dịch vụ luật sư thành lập công ty trọn gói giá rẻ… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp. 

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Nộp hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán ở đâu?

Người đề nghị nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến Uỷ ban chứng khoán nhà nước. UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định

Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp nào?

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong các trường hợp sau đây:
a) Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 của Luật này;
c) Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán có trách nhiệm gì?

Người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được hành nghề chứng khoán với tư cách đại diện cho công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam hoặc công ty đầu tư chứng khoán.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm