Tổ chức sử dụng trái phép ma túy sẽ bị phạt tù

bởi
Tổ chức sử dụng trái phép ma túy sẽ bị phạt tù
Chúng ta đều biết ma túy là một loại chất gây nghiện làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bất cứ ai sử dụng nó và bị pháp luật nghiêm cấm đối với các hành vi tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy. Vậy, đối với hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái pháp luật sẽ chịu mức phạt như thế nào ?

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Vừa qua, Phúc XO – 1 nhân vật khá nổi tiếng đã bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vậy, cụ thể, tội phạm này được pháp luật quy định như thế nào?

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm 

1.1 Chủ thể của tội phạm 

Cũng như các tội phạm khác, chủ thể của tội tổ chức sử dụng ma túy trái pháp luật phải đảm bảo các yếu tố cần và đủ về độ tuổi, năng lục trách nhiệm hình sự quy định tại điều 12 bộ luật hình sự 2015. Theo đó, Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này quy định tại khoản 1 điều 255 BLHS 2015 ( theo điều 12 khoản 2  BLHS 2015). Nhưng những người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 của điều 255 BLHS 2015 vì các trường hợp phạm tội này là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

1.2 Khách thể của tội phạm 

Chế độ quản lí của nhà nước về việc sử dụng chất ma túy với mục đích đặc biệt, chẳng hạn như chữa bệnh, nghiên cứu. Bởi vậy, quan hệ xã hội bị xâm phạm còn bao gồm cả tính mạng, sức khỏe, trật tự an toàn xã hội. Đối tượng tác động của tội phạm này chính là người sử dụng chất ma túy. Nếu không có người sử dụng chất ma túy thì không có người phạm tội tổ chức sử dụng chất ma túy. Tuy nhiên, người sử dụng trái phép chất ma túy không phải là nạn nhân mà ngược lại họ còn là tội phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

1.3 Mặt khách quan của tội phạm 

Mặt khách quan của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm các hành vi sau đây 

  • Sử dụng trái phép chất ma túy được hiểu là hành vi tự mình hoặc nhờ người khác đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của mình dưới bất kỳ hình thức nào (như hút, hít, tiêm…chất ma túy) nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng chất ma túy.
  • Khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy cần phân biệt:
    • Người có địa điểm cho người khác mượn hoặc thuê địa điểm mà biết là họ dùng địa điểm đó không phải để họ sử dụng chất ma túy nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ về sử dụng chất ma túy, mà dùng địa điểm đó để đưa chất ma túy trái phép vào cơ thể người khác, thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định của Bộ luật Hình sự.
    • Người nghiện ma túy cho người nghiện ma túy khác cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; đối với người nào có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép chất ma túy, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy quy định của Bộ luật Hình sự.
    • Người nào bán trái phép chất ma túy của ngưòi khác và còn cho họ sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của mình để họ sử dụng trái phép chất ma túy, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

1.4 Mặt chủ quan của tội phạm 

Người phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện. Như vậy, đối với hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp.

Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc, tức là người phạm tội biết rõ người thuê địa điểm, mượn địa điểm là để sử dụng trái phép chất ma tuý nhưng vẫn cho thuê, cho mượn và mong muốn người thuê, người mượn địa điểm của mình đưa được chất ma tuý vào cơ thể của họ với nhiều động cơ khác nhau, riêng hành vi cho thuê địa điểm là vì vụ lợi. Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh mục đích của người phạm tội. Nếu không chứng minh được mục đích của người phạm tội thì không phải là phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

2. Mức phạt 

Đối với tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, pháp luật quy định hành 4 khung hình phạt , quy định cụ thể tại  như sau : 

Điều 255. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;

d) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

đ) Đối với người đang cai nghiện;

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;

d) Đối với người dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

b) Làm chết 02 người trở lên.

Hình phạt bổ xung ( Khoản 5) : Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Tổ chức sử dụng ma túy là hành vi mà pháp luật đặc biệt nghiêm cấm vì nó không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sử dụng mà còn góp phần gây mất trật tự an toàn xã hội, tăng tỉ lệ tội phạm ở địa phương. Vì thế, chúng ta cần ý thức đuợc tác hại của ma túy và tuyệt đối không được nghe theo những lời rủ rê sử dụng loại chất kích thích này, vì sức khỏe của chính bạn và vì sự an toàn của cộng đồng 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm