Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn

Lạm dụng chức vụ quyền hạn là hành vi có chủ thể đặc biệt, đó chính là những người làm việc trong cơ quan có thẩm quyền – tức nắm giữ một chức vụ và quyền hạn mà thực hiện không đúng đắn chức năng quyền hạn ấy. Hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hính sự hiện hành. Vậy tội lợi dụng chức vụ quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành như thế nào? Luật Sư X sau đây xin được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Hình sự năm 2015;
 • Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017.

Nội dung tư vấn

1. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn là gì? Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này?

Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn được quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi năm 2017 có tên gọi đầy đủ là “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chỉ xảy ra trong hoàn cảnh người đó đang tiến hành thực thi công vụ. Do đó, trường hợp ngoài lý do công vụ thì người đó không bị khép vào tội danh này. Một cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này trong trường hợp: người đó vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Các yếu tố cấu thành tội phạm của tội này

Một hành vi của người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội khi nó đáp ứng đầy đủ những yếu tố cấu thành tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự. Đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ được quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2013 bao gồm:

 • Về mặt khách thể: Tội phạm xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Nhà nước, lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.
 • Về mặt khách quan: Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và đã sử dụng chức vụ, quyền hạn đó một cách trái phép nhằm mục đích mà họ đặt ra, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của tổ chức xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện được hành vi gây thiệt hại; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện hành vi gây thiệt hại một cách dễ dàng.
 • Về mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý.
 • Về mặt chủ thể: chủ thể của tội phạm mang dấu hiệu đặc biệt. Người phạm tội là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có năng lực trách nhiệm hình sự và có chức vụ, quyền hạn.

3. Hình phạt

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự có tổng cộng 4 khung hình phạt bao gồm 3 hình phạt chính và một hình phạt bổ sung, cụ thể như sau:

 • Khung hình phạt ở Khoản 1: Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
 • Khung hình phạt ở Khoản 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
  • Có tổ chức;
  • Phạm tội 02 lần trở lên;
  • Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
 • Khung hình phạt ở Khoản 3: Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.
 • Khung hình phạt ở Khoản 4: Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn! 

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư hình sự tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.