Xác định lại giới tính là như thế nào?

Sinh ra nhưng cơ thể lại không đúng theo giới tính vốn có của mình là một sự thiệt thòi rất lớn. Tuy nhiên, khoa học phát triển hiện đại, tạo điều kiện cho mọi người có thể trở về vởi bản chất và giới tình thật của mình. Vậy, quy định thì việc xác định lại giới tính như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Các trường hợp xác định lại giới tính

Việc xác định lại giới tính không phải được thực hiện một cách vừa bãi mà phải có căn cứ rõ ràng việc xác định giới tính mới được giải quyết. Pháp luật dân sự quy định xác định giới tính là quyền của cá nhân trong hai trường hợp: 

  • Giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh: Việc bị khuyết tật giới tính bẩm sinh là điều không ai muốn. Bởi vậy mà pháp luật tạo điều kiện trong trường hợp này. Các tiêu chuẩn y tế xác định khuyết tật bẩm sinh về giới tính gồm: Nam lưỡng giới giả nữ; Nữ lưỡng giới giả nam; Lưỡng giới thật; Nhiễm sắc thể giới tính có thể giống ba trường hợp nêu trên nhưng bộ phận sinh dục chưa được biệt hoá hoàn toàn và không thể xác định chính xác là nam hay nữ.
  • Giới tính chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính: Rất nhiều người lựa chọn sự can thiệp của y học để có thể trở về với giới tính thật của bản thân. 

Cụ thể được quy định tại Điều 36 Luật dân sự 2015:

Điều 36. Quyền xác định lại giới tính

1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính.

Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.

2. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Việc xác định lại giới tính phải thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết như đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định, quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định

2. Các hành vi xác định giới tính bị cấm:

Không phải cứ thích là được xác định lại giới tính. Các thủ tục thông báo, đăng ký và cư xử với người xác định lại giới tính phải được tuân thủ rõ ràng. Căn cứ theo  Nghị định 88/2018/NĐ-CP thì các hành vi sau sẽ bị cấm khi xác định lại giới tính: 

  • Thực hiện việc xác định lại giới tính khi chưa được phép của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Liên quan đến vấn đề về sức khỏe cũng như các vấn đề khác, việc xác định lại giới tính phải được thực hiện tại cơ sở được cấp phép và đảm bảo sự an toàn của người có nhu cầu xác định lại giới tính. 
  • Tiết lộ thông tin về việc xác định lại giới tính của người khác. Bí mật thông tin cá nhân được pháp luật bảo vệ. Bởi vậy, hành vi tiết lộ việc xác định lại giới tính của người khác là hành vi xâm phạm quyền riêng tư. 
  •  Phân biệt đối xử đối với người đã xác định lại giới tính: Họ được trở về với giới tính thật của bản thân thì kể cả khi đã xác định hoặc chưa thì cũng nên được tôn trọng và không được có sự kì thịt và phân biệt với họ. 

Được quy định rõ tại Điều 4 Nghị định 88/2008/NĐ-CP: 

Điều 4. Hành vi bị nghiêm cấm

1. Thực hiện việc chuyển đổi giới tính đối với những người đã hoàn thiện về giới tính.

2. Thực hiện việc xác định lại giới tính khi chưa được phép của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

3. Tiết lộ thông tin về việc xác định lại giới tính của người khác.

4. Phân biệt đối xử đối với người đã xác định lại giới tính.

3. Hình thức xử phạt. 

Và tất nhiên, đã là hành vi vi phạm thì phải có biện pháp xử phạt. Căn cứ theo Điều 35 Nghị định 176/2013/NĐ-CP thì vi phạm các điều cấm như trên sẽ có mức xử phạt cao nhất đến 40 triệu đồng. Bên cạnh đó phải thực hiện xin lỗi người bị phân biệt, bị tiết lộ thông tin. 

Điều 35. Vi phạm quy định về xác định lại giới tính

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tiết lộ thông tin về việc xác định lại giới tính của người khác;

b) Phân biệt đối xử đối với người đã xác định lại giới tính.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện chuyển đổi giới tính đối với những người đã hoàn thiện về giới tính;

b) Thực hiện xác định lại giới tính khi chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư hành chính tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,