Xử lý khi người gây thương tích không có tài sản bồi thường

Người phạm tội cố ý gây thương tích đã bị Tòa tuyên phải bồi thường thiệt hại nhưng người này không có tài sản để bồi thường thì phải xử lý như thế nào ạ?

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Trong trường hợp bạn phạm Tội cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật Hình sự 2015, ngoài chịu trách nhiệm về Hình sự bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự: 

Điều 609. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

2. Người xâm phạm sức khoẻ của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước

Nếu bạn không có tiền bồi thường phần trách nhiệm về dân sự theo Quyết định của Bản án ngay thì phần trách nhiệm dân sự vẫn được ghi nhận vào Quyết định của Bản án. Khi bạn có: tài sản, tiền thì phía người bị hại sẽ yêu cầu Cơ quan thi hành án tiến hành thi hành phần dân sự của Bản án, yêu cầu bạn bồi thường trách nhiệm dân sự được tiến hành bằng việc khấu trừ lương, bán đất…….

Do đó, nếu bạn không bồi thường trách nhiệm dân sự ngay được thì vẫn có thể lùi đến khi bạn có điều kiện để thanh toán. 

Khuyến nghị

 

VIDEO THAM KHẢO