03 nguyên tắc khi đến đường giao nhau!

Nhường đường tại đường giao nhau là một trong những nguyên tắc khi tham gia giao thông ít người tuân thủ. Tuy nhiên, hành vi này rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Có 03 nguyên tắc chính khi tham gia giao thông tại đường giao nhau. Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:

  • Luật giao thông đường bộ 2008
  • Nghị định 46/2016/NĐ-CP Xử lý vi phạm trong giao thông đường bộ.

Nội dung tư vấn:

1. Đường giao nhau là gì?

Nơi đường giao nhau là nơi 2 hoặc nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng gồm cả mặt bằng hình thành vị trí giao nhau đó. Ví dụ như đường xuyến,…Bởi vậy, khi đến đường giao nhau, các phương tiện phải thực hiện giảm tốc độ và tuân thủ 3 nguyên tắc như sau: 

Thứ nhất, Nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến

Khi không có vòng xuyến, người tham gia giao thông phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.

Thứ hai, Nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến

Khi có vòng xuyến, Người điều khiển phương tiên phải nhường đường cho xe đi từ bên trái.

Thứ ba, Nơi đường giao nhau giữa đường ưu tiên và đường không ưu tiên, đường chính và đường nhánh

Với nguyên tắc này, xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Trong đó, định nghĩa như sau: 

  • Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.
  • Đường chính là đường bảo đảm giao thông chủ yêu trong khu vực, có thể hiểu nôm na là những đường to, phục vụ nhu cầu giao thông của khu vực.
  • Đường nhánh là đường nối vào đường chính.

 

2. Mức xử phạt.

Mức xử phạt cho hành vi vi phạm nguyên tắc tại đường giao nhau thì có sự khác nhau về phương tiện vi phạm. Cụ thể: 

Thứ nhất, Đối với xe máy:

Người điều khiển xe máy không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau sẽ bị phạt tiền từ 80.000 đồng – 100.000 đồng căn cứ theo điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Người điều khiển xe máy không giảm tốc độ hoặc không nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng – 200.000 đồng đối với hành vi căn cứ tại điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, người vi phạm gây tai nạn giao thông sẽ bị  áp dụng biện pháp xử phật bổ sung là tước Giấy phép lái xe máy từ 02 – 04 tháng.

Thứ hai, Đối với ô tô:

Mức phạt tiền từ 300.000 đồng – 400.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô có hành vi: 

  • Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính;
  • Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau;

Bên cạnh đó, người vi phạm gây tai nạn giao thông sẽ bị  áp dụng biện pháp xử phật bổ sung là tước Giấy phép lái xe máy từ 02 – 04 tháng. Căn cứ theo điểm d, đ khoản 2 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP,

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư hành chính Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay