Chế độ hưu trí là gì? Khi nào thì được hưởng chế độ hưu trí?

Chế độ hưu trí là vấn đề luôn được quan tâm bởi người lao động, đặc biệt là nhóm người chuẩn bị hết độ tuổi lao động. Vậy thì chế độ hưu trí, điều kiện hưởng chế độ hưu trí và chế độ là như thế nào? Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về các vấn đề này!

Căn cứ pháp lí

Nội dung tư vấn

1. Chế độ hưu trí là gì? Điều kiện hưởng chế độ hưu trí?

Chế độ hưu trí là Chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo thu nhập cho người lao động đã hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Hay nói một cách khác, chế độ hưu trí là chế độ trả lương hưu cho người đã đến độ tuổi nghỉ hưu, lương hưu sẽ được trích ra từ nguồn thu bảo hiểm xã hội mà người lao động đã đóng trong độ tuổi lao động theo, theo một tỷ lệ nhất định.

Tuy nhiên, không phải ai nghỉ hưu cũng được hưởng chế độ hưu trí. Người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

Thứ nhất, về thời gian đóng bảo hiểm: Người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

Thứ hai, về độ tuổi nghỉ hưu:

 • Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi;
 • Nam đủ 55, nữ đủ 50 tuổi và có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nơi có phụ cấp khu vực hệ số > 0,7;       
 • Nam đủ 50, nữ đủ 45 tuổi suy giảm khả năng lao động > 61% ( sẽ hưởng lương hưu với mức thấp hơn do nghỉ hưu trước tuổi);
 • Không kể tuổi đời, suy giảm khả năng lao động > 61%, có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (sẽ hưởng lương hưu với mức thấp hơn do nghỉ hưu trước tuổi);
 • Đủ 50 đến dưới 55 tuổi (nam/nữ), trong đó có ít nhất 15 năm làm công việc khai thác than hầm lò;
 • Không kể tuổi đời đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Như vậy, khi đáp ứng được hai điều kiện trên, thì người lao động sẽ được hưởng chế độ hưu trí khi hết độ tuổi lao động. 

2. Các chế độ được hưởng

Thứ nhất, về chế độ lương hưu:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (hoặc thu nhập tháng đóng BHXH đối với BHXH tự nguyện).

Trong đó: 

 • Tỷ lệ hưởng lương hưu đối với 15 năm đầu = 45% và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ) nhưng không được vượt mức tối đa 75%.
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (hoặc thu nhập tháng đóng BHXH đối với BHXH tự nguyện)

Thứ hai, Quyền lợi khác của người hưởng lương hưu:

 • Cấp thẻ BHYT miễn phí do quỹ BHXH chi;
 • Cấp thẻ ATM miễn phí khi lập thủ tục hưu;
 • Hưởng chế độ tuất khi chết;
 • Nhận lương hưu hàng tháng tại nơi cư trú. Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh họat của từng thời kỳ;
 • Mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung;
 • Được nhận trợ cấp 1 lần

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,