Có được cho thuê doanh nghiệp không

Cho thuê doanh nghiệp là việc chủ doanh nghiệp cho thuê lại doanh nghiệp. Cho thuê doanh nghiệp được hiểu là việc chuyển giao quyền chiếm hữu và sử dụng toàn bộ doanh  nghiệp cho người khác trong một thời gian nhất định để thu một khoản tiền. Vậy có phải tất cả các loại hình doanh nghiệp đều có quyền cho thuê? Trong bài viết này, hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

1. Pháp luật cho phép loại hình doanh nghiệp nào có quyền cho thuê?

Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định doanh nghiệp tư nhân được phép cho thuê lại doanh nghiệp. “Doanh nghiệp tư nhân được hiểu là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp” (Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014). Đồng thời, theo quy định của pháp luật thì chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có hoạt động cho thuê doanh nghiệp.

Đồng thời, về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân, pháp luật hiện hành cũng có quy định cụ thể tại Điều 186 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì:

Điều 186. Cho thuê doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định, trong hợp đồng cho thuê.

2. Thủ tục cho thuê doanh nghiệp:

Bước 1: Chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Hồ sơ thông báo bao gồm:

  • Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân 
  • Bản sao hợp lệ của Hợp đồng cho thuê có công chứng.

Bước 2: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước khi kí kết hợp đồng cho thuê, chủ doanh nghiệp và đối tác thuê cần có sự thỏa thuận chi tiết về trách nhiệm và quyền lợi cụ thể của cả hai bên đối với kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.

Đây là cơ sở để khi có vấn đề về hoạt động của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp phải thực hiện đúng với trách nhiệm vô hạn, nhưng sau đó người thuê có thể đền bù hoặc gánh vác rủi ro nếu đã có thỏa thuận trong hợp đồng.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

 

Từ khóa: