Có được quyền đổi biển số xe máy không?

Trong quá trình sử dụng, có nhiều nguyên nhân cả về chủ quan và khách quan khiến chủ sở hữu muốn đổi biển số xe. Vậy nếu đơn giản chỉ là biển số xe quá xấu, “số bù”, “1 nút” hay không ưng ý có thể làm thủ tục xin cấp đổi biển số xe hay không? Mời các bạn tham khảo bài viết đây của Luật sư X nhé.

Căn cứ:

  • Luật giao thông đường bộ 2008
  • Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 04 năm 2014 Quy định về đăng ký xe

Nội dung tư vấn:

Theo quy định của pháp luật, biển số xe được cấp cho phương tiện cơ giới đủ điều kiện để các cơ quan nhà nước có thể quản lý về an ninh trật tự cũng như phương tiện theo đúng quy định. Theo đó, mỗi phương tiện chỉ được cấp một biển số xe duy nhất. Tuy nhiên trong một số trường hợp, người sử dụng có thể thực hiện thủ tục cấp đổi biển số xe phù hợp quy định của pháp luật.

Cụ thể, Điều 14 Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 04 năm 2014 Quy định về đăng ký xe có quy định như sau:

2. Các trường hợp phải đổi lại biển số xe: Biển số bị mờ, gẫy, hỏng.

 4. Trường hợp xe đang sử dụng biển 3 số hoặc 4 số hoặc khác hệ biển thì đổi sang biển 5 số theo quy định.”

Ngoài ra, Điều 14 Thông tư 15/2014/TT-BCA còn quy định một số trường hợp đặc biệt cho phép thực hiện việc cấp đổi biển số xe như sau:

“6. Xe mô tô nhập khẩu trái phép, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho nộp thuế công thương nghiệp, đã đăng ký từ ngày 31/12/1995 trở về trước, thì được giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số xe.

8. Xe mô tô đăng ký từ ngày 31/12/1995 trở về trước có đóng dấu “không bán, đổi, cho, tặng” trên giấy chứng nhận đăng ký xe, nay không có tranh chấp, khiếu kiện thì được giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số xe.

Đối với xe mô tô hai bánh nhập khẩu trái phép nhưng đã được cơ quan Hải quan truy thu thuế và đã đăng ký thì được giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số xe.

9. Xe cải tạo đã đăng ký từ ngày 04/6/1996 trở về trước, trong hồ sơ thiếu biên bản kiểm nghiệm kỹ thuật theo quy định của Thông tư liên bộ số 223/TT/LB ngày 07/12/1979 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ thì được giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số xe.

10. Xe lắp ráp tại Việt Nam đã đăng ký từ ngày 19/02/1998 trở về trước, nếu có bản sao giấy chứng nhận sản phẩm đầu tiên hoặc bản sao biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, thì được giải quyết sang tên, di chuyển hoặc đổi biển số xe.”

Như vậy, việc cấp đổi biển số xe không được thực hiện một cách tùy tiện theo ý thích của chủ sở hữu mà phải thuộc các trường hợp cụ thể do pháp luật quy định.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay