Con dấu logo có hiệu lực không?

Trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành, quy định về con dấu pháp nhân cho phép doanh nghiệp được sử dụng con dấu logo thay cho con dấu pháp nhân hiện hành. Vậy ở thời điểm hiện tại, năm 2020, con dấu logo của các doanh nghiệp đã sử dụng từ trước 2014 có còn hiệu lực hay không?

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
  • Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Doanh nghiệp có được sử dụng con dấu có chứa logo?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 44 Luật doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung, số lượng con dấu. Tuy nhiên, nội dung con dấu phải thể hiện được các thông tin: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp.

Tại Khoản 1, Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp cũng đã cụ thể hóa nguyên tắc về con dấu quy định tại Luật doanh nghiệp: “Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau”.

Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định: “…doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp…”.

Như vậy từ các quy định trên, việc doanh nghiệp sử dụng con dấu có chứa logo hay không đều được pháp luật cho phép và có hiệu lực tương đương nhau.

Tuy nhiên, hình thức con dấu phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP, cụ thể:

1. Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

a) Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

c) Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.”

Từ những quy định nêu trên, anh/chị hoàn toàn có thể đưa nhãn hiệu vào con dấu của doanh nghiệp.

2. Phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trước khi đăng ký mẫu dấu có nhãn hiệu doanh nghiệp?

Khoản 2, Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP cũng quy định:

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định Khoản 1 Điều này, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu. Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài. Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu cho doanh nghiệp.”

Như vậy, doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hay quyền tác giả đối với logo đó. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu đối với logo đó. Trong trường hợp vi phạm thì buộc phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có nhãn hiệu vi phạm đó và phải thay đổi con dấu. Ngoài ra, phải bồi thường các thiệt hại phát sinh nếu có.

Mặc dù không có quy định nào của pháp luật yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký để sở hữu logo đó, nhưng để tránh các trường hợp tranh chấp không đáng có hoặc hành vi ăn cắp bản quyền, Luật sư X vẫn luôn khuyến cáo doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoặc bản quyền tác giả đối với logo trước khi đưa logo vào sử dụng trên con dấu, sản phẩm,…

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: