Đăng ký nhãn hiệu quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ

bởi Hữu Duy
Đăng ký nhãn hiệu Quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu hay thương hiệu là một trong những thứ ảnh hưởng rấy lớn đến nhiều cá nhân tổ chức. Nhưng muốn được ưu tiên theo như Luật sở hữu trí tuệ thì cần phải đăng ký nhãn hiệu. Vậy đăng ký nhãn hiệu Quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ như thế nào? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ

Quyền ưu tiên trong việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là quyền của người nộp đơn trên cơ sở đơn hợp lệ đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc một quốc gia là thành viên điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên trong một thời hạn nhất định, người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ đó tại một quốc gia thành viên khác và đơn nộp sau đó được coi như nộp cùng ngày với đơn nộp đầu tiên.

Nguyên tắc ưu tiên trong sở hữu trí tuệ

Theo quy định tại Điều 91 Luật sở hữu trí tuệ). 

Nguyên tắc ưu tiên

1. Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thỏa thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;

b) Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;

c) Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

d) Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.

3. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.”

Với quy định trên thì quyền ưu tiên quan trọng nhất là ngày nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và người nộp đơn đăng ký đầu tiên sẽ có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng.

Từ các quy đinh trên, ta có thể thấy về đại thể “nguyên tắc ưu tiên” trong pháp luật sở hữu trí tuệ được hiểu như sau: Nguyên tắc ưu tiên được áp dụng dựa trên cơ sở của đơn đăng ký bảo hộ hợp lệ đầu tiên. Đơn đăng ký bảo hộ này được nộp tại một quốc gia là thành viên của điều ước quốc tế quy định về quyền ưu tiên. Sau đó một khoảng thời gian nhất định; cá nhân, tổ chức này lại tiến hành lại tiến hành yêu cầu bảo hộ đối tượng đó tại một quốc gia khác là thành viên của điều ước quốc tế đó. Và đơn nộp sau này được coi như là đã được nộp cùng ngày với đơn yêu cầu bảo hộ đầu tiên. Việc nộp đơn như trên là bảo vệ quyền lợi của các cá nhân, tổ chức tránh bị “ăn cắp ý tưởng” khi tiến hành nộp đơn không cùng lúc tại các quốc gia khác nhau.

Theo đó, để được hưởng quyền ưu tiên, đơn đăng ký bảo hộ cần đáp ứng một số điều kiện sau:

– Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam.

– Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác.

– Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên.

– Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên 

Thời hạn ưu tiên trong sở hữu trí tuệ

Sau khi đáp ứng đủ điều kiện thì đơn đăng ký đó sẽ được hưởng quyền ưu tiên trong một thời hạn nhất định. Theo công ước Paris và quy định pháp Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung thì thời hạn được hưởng quyền ưu tiên là:

+ 12 tháng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích;

+  6 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp;

+ 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ cùng một giống cây trồng.

Thời hạn trên bắt đầu từ ngày nộp đơn đầu tiên (ngày nộp đơn đầu tiên không tính thời hạn). Trong đó, đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.

Có thể một lấy một ví dụ như sau: Công ty A nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu X tại Việt Nam vào ngày 01/04/2019. Ngày 04/04/2019, công ty B cũng tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giống hệt X tại Pháp. Sau đó, Công ty A tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu X tại Pháp vào ngày 08/04/2019 và xin hưởng quyền ưu tiên. Trong trường hợp này, đơn đăng ký bảo hộ nộp sau của Công ty A đã được xem là nộp vào ngày 01/04/2019 tại Pháp. Do đó, đơn đăng ký bảo hộ của công ty B sẽ không được chấp nhận và bảo hộ. Ví dụ khằng định lại nguyên tắc, trong thời gian kể từ ngày nộp đơn đầu tiên đến ngày nộp đơn tại Việt Nam mà có chủ thể khác nộp đơn xen vào cho cùng đối tượng trong đơn đầu tiên thì đơn của chủ đơn vẫn được coi là có cùng ngày nộp đơn với ngày nộp đơn đầu tiên và được ưu tiên bảo hộ.

Xác định ngày ưu tiên

  • Ngày ưu tiên là ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc là ngày nộp đơn hợp lệ tại một quốc gia khác là thành viên của Công ước Paris trong khoảng thời gian theo quy định.
  • Ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là ngày mà Cục SHTT công nhận người nộp đơn đã đáp ứng được các điều kiện về hình thức của đơn. Ngày nộp đơn hợp lệ có thể là ngày nộp đơn đầu tiên (nếu đơn không phải sửa chữa, bổ sung gì) hoặc là ngày sửa chữa bổ sung đơn lần cuối cùng tại Cục SHTT (nếu đơn chưa chính xác phải sửa chữa, bổ sung thêm các giấy tờ, tài liệu,…)
  • Ngày nộp đơn hợp lệ tại một quốc gia khác là thành viên của Công ước Paris là ngày nộp đơn trước khi nộp đơn tại Cục SHTT Việt Nam nhưng không quá 6 tháng đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu và không quá 12 tháng đối với đơn đăng ký sáng chế.

Ngày ưu tiên là cơ sở quan trọng để xác định tính mới của đối tượng Sở hữu công nghiệp và xác định chủ thể nộp đơn sớm nhất.

Đăng ký nhãn hiệu Quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ
Đăng ký nhãn hiệu Quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu Quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ

Quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu có vai trò vô cùng to lớn trong công cuộc đăng ký cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu. Quyền ưu tiên tạo điều kiện cho các sản phẩm, dịch vụ được đăng ký bảo hộ ở các quốc gia khác nhau nhằm mở rộng thị trường kinh doanh đồng thời cũng góp phần giải quyết được những tranh chấp liên quan vấn đề bảo hộ nhãn hiệu trong và ngoài nước. Chủ sở hữu cũng như quý doanh nghiệp hãy luôn đặc biệt chú ý đến quyền ưu tiên này.

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề “Đăng ký nhãn hiệu Quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ”. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như: thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh, mã số thuế cá nhân tra cứu, công chứng ủy quyền tại nhà, mẫu đơn xin xác nhận độc thân, tra cứu quy hoạch xây dựng, điều kiện cấp phép bay flycam,… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp. 

Để được tư vấn cũng như trả lời những thắc mắc của khách hàng trong và ngoài nước thông qua web Luatsux.vn, lsx.vn, web nước ngoài Lsxlawfirm,…

Hãy liên hệ: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Nhãn hiệu là gì?

Theo Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009, 2019 (sau đây được gọi là Luật Sở hữu trí tuệ), nhãn hiệu được giải thích là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Đăng ký nhãn hiệu là gì?

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành.
Hình thức đăng ký nhãn hiệu là ghi nhận nhãn hiệu và chủ sở hữu vào sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu.

Tại sao cần phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

Nhãn hiệu được đăng ký trên cơ sở kết quả xem xét đơn của người nộp đơn, căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung đơn.
Việc đăng ký nhãn hiệu với ý nghĩa thừa nhận quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.
Nhãn hiệu được xem như một tài sản vô hình của doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân. Do vậy, việc đăng ký độc quyền nhằm bảo vệ tài sản Sở hữu trí tuệ đối của mỗi cá nhân, tổ chức.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm