Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2021

bởi
hỏi cung vào ban đêm

Mỗi năm trong một khoảng thời gian nhất định sẽ diễn ra lệnh gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vậy đối tượng và độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự trong năm 2021 là bao nhiêu? Phòng tư vấn pháp lý của Luật sư X xin thông tin tới bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Nội dung tư vấn

1. Nghĩa vụ quân sự là gì?

Nghĩa vụ quân sự có thể hiểu là hoạt động vẻ vang của lớp trẻ thanh niên Việt Nam với tinh thần phục vụ quân đội và góp phần xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ mà mỗi thanh niên trong độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi cần phải tham gia.
Căn cứ khoản 1 Điều 4 luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 định nghĩa về nghĩa vụ quân sự như sau:

Điều 4. Nghĩa vụ quân sự
1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

2. Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự là độ tuổi của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện trách nhiệm của mình để phục vụ trong quân đội tùy theo từng vị trí khu vực. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.
2. …

Về tuổi đối với đối tượng muốn đăng ký nhập ngũ được quy định tại Điều 12 luật này, cụ thể:

  • Nam đủ 17 tuổi trở lên.
  • Nữ ngoài một số điều kiện cần thiết thì độ tuổi được đăng ký tham gia là đủ 18 tuổi trở lên.   

Điều 12. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự
1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.
2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên.

Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của công dân cho đến ngày giao quân năm 2021.

Còn về đối tượng được gọi nhập ngũ quy định tại Điều 30 của luật này, cụ thể như sau:

  • Độ tuổi gọi nhập ngũ sẽ là công dân đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
  • Công dân trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ
Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Thông thường thì thời gian tham gia NVQS sẽ kéo dài trong vòng hai năm tính từ ngày quân đội nhân dân được giao và nhận quân hoặc tính từ ngày đơn vị Quân đội nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ.

3. Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2021

Theo Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, ngoài đáp ứng điều kiện về độ tuổi nêu trên, công dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng 04 điều kiện sau:

– Có lý lịch rõ ràng;

– Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ;

– Có trình độ văn hóa phù hợp.

Trong đó, tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ văn hóa được quy định tại Thông tư 148/2018/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 28/11/2018) như sau:

Về tiêu chuẩn sức khỏe

Phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng những công dân có sức khỏe loại 3 bị cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị ở các mức độ, bị nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS cũng sẽ không được gọi nhập ngũ;

Về trình độ văn hóa

Chỉ gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. Riêng những địa phương khó đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì được tuyển chọn công dân trình độ lớp 7.

Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn đọc!

Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo thêm dịch vụ tư vấn của Luật sư X hãy liên hệ 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm quy định thế nào?

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ; và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng; an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ; và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai.

Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì công dân có phải thực hiện nghĩa vụ quân sư ngay không?

Đối với địa phương có thảm họa; hoặc dịch bệnh nguy hiểm; thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ; và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Ai có quyền quyết định thời gian, số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?

Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian; số lượng gọi công dân nhập ngũ; và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đối với tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương.

5/5 - (2 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm