Hợp đồng điện tử là gì?

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, ngoài giao kết hợp đồng truyền thống thì phương thức giao kết hợp đồng điện tử cũng được ưu tiên lựa chọn bởi chi phí giao dịch, thời gian giao dịch, dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với khách hàng và thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài. Vậy hợp đồng điện tử là gì và có những điểm giống, khác biệt so với hợp đồng truyền thống? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ pháp lý 

  • Luật Giao dịch điện tử năm 2005
  • Bộ luật Dân sự năm 2015

Nội dung tư vấn

1. Hợp đồng điện tử là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005 thì “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này”.

Như vậy, hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Trong đó, theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 thì phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

Trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng phương pháp truyền thống.

2. Điểm giống và khác biệt giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống?

Trước hết, hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống có những điểm giống nhau như sau:

  • Thứ nhất, hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống đều được xác lập, thay đổi và chấm dứt đều dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Trong đó sự thống nhất ý chí giữa các bên là điều quan trọng nhất dù là loại hợp đồng gì;
  • Thứ hai, hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống khi giao kết hay thực hiện đều phải tuân thủ những chuẩn mực chung nhất của hợp đồng liên quan tới hình thức của hợp đồng, chủ thể của hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, quy trình giao kết hợp đồng, chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có).

Bên cạnh đó, ngoài các điểm chung thì có sự khác biệt cơ bản giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống:

  • Thứ nhất, về căn cứ pháp lý: hợp đồng truyền thống được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015; trong khi đó, hợp đồng điện tử được quy định tại Luật Giao dịch điện tử năm 2005
  • Thứ hai, về phương thức giao dịch hợp đồng: theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, thì hợp đồng truyền thống có thể được giao kết dưới hình thức văn bản, lời nói, hành động hoặc các hình thức khác do hai bên thỏa thuận; trong khi đó, hợp đồng điện tử được giao dịch bằng phương tiện điện tử hay còn được gọi là giao dịch bằng văn bản, được ký bằng chữ ký điện tử.
  • Thứ ba, về nội dung hợp đồng: theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, nội dung của hợp đồng truyền thống bao gồm: đối tượng của hợp đồng; số lượng, chất lượng; giá, phương thức thanh toán; thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; quyền, nghĩa vụ của các bên; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; phương thức giải quyết tranh chấp. Trong khi đó, đối với hợp đồng điện tử, ngoài các nội dung như hợp đồng truyền thống, các bên giao kết hợp đồng điện tử có thể thỏa thuận về: yêu cầu kỹ thuật; chứng thực chữ ký điện tử; các điều kiện về bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về tư vấn pháp luật lao động tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

Từ khóa: